Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
Tel: + 381 (0)11 3021 160 office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Članovi

Spisak redovnih članova

  • Aćimović dr Slobodan
    Ekonomski fakultet Beograd, red. prof.
  • Aleksić Soldić dr Jasna
    Ekonomski fakultet Beograd, red. prof.
  • Alčaković dr Slavko
    Poslovna ekonomija Univerzitet Singidunum, docent
  • Arsenović Zoran
    Kon Tiki Travel, kom. direktor
  • Babić dr Jasna
    Ekonomski fakultet Beograd, docent
  • Vlastelica dr Tamara
    FON Beograd, docent
  • Barac dr Nada
    Ekonomski fakultet Niš, red. prof.
  • Bodiroga Đoko
    menadžer, Telesign
  • Bogetić dr Zoran
    Ekonomski fakultet Beograd, vanr. prof.
  • Borisavljević ms Katarina
    Ekonomski fakultet Kragujevac, asistent
  • Božić dr Vladan
    Ekonomski fakultet Beograd, red. prof.
  • Bovan dr Ana
    direktor, Bovan konsalting, Beograd
  • Brdar ms Ivana
    FTHM Univerzitet Singidunum
  • Chroneos Krasavc dr Biljana
    Ekonomski fakultet Beograd, docent
  • Čačić dr Krunoslav
    red. prof., Beograd
  • Ćurčić ms Nikola
    asistent, Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci
  • Delić mr Jelisaveta
    Visoka turistička škola N. Beograd, profesor
  • Dimitrovski dr Darko
    Fakutet za turizam V. Banja, docent
  • Dobrijević dr Gordana
    Poslovna ekonomija Univerzitet Singidunum, vanr. prof.
  • Drakulić ms Slobodan
    Transcom, tim lider
  • Drobnjak Branislav
    Patenting Beograd, dir. marketinga
  • Dugalić dr Veroljub
    Udruženje banaka Srbije, gen. sek.
  • Đokić mr Nenad
    Visoka pos. škola struk. studija N. Sad, asistent
  • Đokić ms Ines
    Ekonomski fakultet Subotica, student dokt. studija
  • Đorđević dr Aleksandar
    Ekonomski fakultet Beograd, docent
  • Đorđević mr Ana
    Visoka pos. škola struk. studija N. Sad, asistent
  • Đukić dr Suzana
    Ekonomski fakultet Niš, vanredni profesor
  • Đurović ms Dragan
    Ekonomski fakultet Novi Sad, asistent.
  • Đurić dr Dušan
    Medicinski fakultet Kragujevac, vanr. prof.
  • Đurić mr Milenko
    Visoka turistička škola N. Beograd, profesor
  • Filipović dr Jelena
    Ekonomski fakultet Beograd, docent
  • Gajić dr Jelena
    FTHM Univerzitet Singidunum, docent
  • Genov dr Georgi
    Visoka turistička škola N. Beograd, profesor
  • Gligorijević dr Mirjana
    Ekonomski fakultet Beograd, red. prof.
  • Grković Marko
    dipl. arheolog, Kragujevac
  • Grubor dr Aleksandar
    Ekonomski fakultet Subotica, red. prof.
  • Hristov Stančić ms Branislava
    Ekonomski fakultet Beograd,asistent
  • Ilić dr Milena
    Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije ITS, Beograd
  • Janičić Radmila
    Fakultet organizacionih nauka Beograd, red. prof.
  • Jović Marija
    Fakultet organizacionih nauka,
    docent
  • Jovičić dr Dragoljub
    Visoka poslovna škola Novi Sad , profesor
  • Kocić dr Milan
    Ekonomski fakultet Kragujevac, vanredni profesor
  • Kovač Žnideršić dr Ružica
    Ekonomski fakultet Subotica, red. prof.
  • Kovačević ms Igor
    Ekonomski fakultet Beograd, asistent
  • Krstić mr Ana
    Visoka sportska I zdrvstvena skola Bgd., predavač
  • Krstić dr Bojan
    Ekonomski fakultet Niš, vanr. prof.
  • Krstić Nataša
    Ekonomski fakultet Beograd, stud. dokt. studija
  • Lazović Aleksandra
    Medicoline doo, Niš
  • Leković ms Ksenija
    Ekonomski fakultet Subotica, asistent
  • Mamula dr Tatjana
    MASMI, Beograd, menadžer
  • Mandarić dr Marija
    Fakultet za turizam Vrnjačka Banja, docent
  • Marić mr Dražen
    Ekonomski fakultet Subotica, asistent
  • Maričić dr Branko
    Ekonomski fakultet Beograd, red. prof.
  • Marinković dr Ivan
    YUHOR, Project manager
  • Marinković dr Veljko
    Ekonomski fakultet Kragujevac, docent
  • Marković mr Dušan
    Ekonomski fakultet Beograd, docent
  • Milićević Goran
    Komercijalna banka, Izvršni direktor
  • Miljković dr Milorad
    Poslovna ekonomija Univerzitet Singidunum, vanr. prof.
  • Mijušković dr Veljko
    Ekonomski fakultet Beograd, asistent
  • Milovanov ms Olja
    Ekonomski fakultet u Subotici, asistent
  • Milojević dr Sonja
    Beogradska poslovna škola, profesor
  • Mitić dr Sanja
    Ekonomski fakultet Beograd, docent
  • Mitrović mr Ivan
    Magistar nauka poslovnog upravljanja Direkcija za vodne puteve
  • Obradović Marko
    Ministarstvo privrede RS, Posebni savetnik
  • Oganjanov dr Galjina
    Ekonomski fakultet Beograd, vanr. prof.
  • Pantelić mr Darko
    Ekonomski fakultet Subotica, asistent
  • Pavković ms Vladimir
    Visoka turisitička škola N. Beograd, asistent
  • Paunović mr Maja
    SWOT International, direktor
  • Pavković ms Vladimir
    Visoka turisitička škola N. Beograd, asistent
  • Pavlović dr Danijel
    Univerzitet Singidunum, docent
  • Paunović mr Maja
    SWOT International, direktor
  • Perić dr Nenad
    FDU Metropoliten univerzitet, dekan
  • Petković dr Goran
    Ekonomski fakultet Beograd, red. prof.
  • Petrović Dunja
    Ekonomski fakultet Beograd, master student
  • Popesku dr Jovan
    FTHM Univerzitet Singidunum, red. prof.
  • Popović ms Ana
    Ekonomski fakultet Niš, asistent
  • Prnjat dr Dejana
    Akademija umetnosti, Alfa univerzitet
  • Rabasović dr Biljana
    Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo, prof.
  • Radosavljević dr Gordana
    Ekonomski fakultet Kragujevac, vanr. prof.
  • Radulović dr Danka
    FASPER Beograd, red. prof.
  • Rakita dr Branko
    Ekonomski fakultet Beograd, red. prof.
  • Riznić dr Dejan
    Tehnički fakultet Bor, vanr. prof.
  • Salai dr Suzana
    Ekonomski fakultet u Subotici, red. prof.
  • Sekulić Dejan
    Fakultet za turizam V. Banja, sar. u nastavi
  • Senić dr Radoslav
    Fakultet za turizam V. Banja, red. prof.
  • Senić dr Vladimir
    Fakultet za turizam V. Banja, red. prof.
  • Sokolov Mladenović dr Svetlana
    Ekonomski fakultet Niš, docent
  • Stanković dr Jelena
    Poslovna ekonomija Univerzitet Singidunum, vanr.prof.
  • Stanković dr Ljiljana
    Ekonomski fakultet Niš, red.prof.
  • Stojković dr Dragan
    Ekonomski fakultet Beograd, docent
  • Stevović Milorad
    New Company, Beograd, menadžer
  • Sudarević dr Tomislav
    Ekonomski fakultet Subotica, red. prof.
  • Šapić dr Srđan
    Ekonomski fakultet Kragujevac, docent
  • Šević Popović Nevenka
    Zekstra, direktor marketinga
  • Šutić Miroslav
    Beograd, marketing konsultant
  • Tešanović dr Sreten
    Tešanović dr Sreten,docent
  • Tošić dr Violeta
    Visoka turistička škola N. Beograd, profesor
  • Veljković dr Saša
    Ekonomski fakultet Beograd, vanr. prof.
  • Vehapi dr Semir
    Državni univerzitet u Novom Pazaru, asistent
  • Vitorović mr Ivan
    Hotel Mona, direktor
  • Zarić dr Siniša
    Ekonomski fakultet Beograd, red. prof.
  • Živković dr Radmila
    FTHM Singidunum, vanr. prof.

Mitrović mr Ivan

Magistar nauka poslovnog upravljanja
Direkcija za vodne puteve

Šef odseka za upravljanje međunarodnim projektima i rečne informacione servise

Obrazovanje:

  • 2002 - 2006 Magistar nauka poslovnog upravljanja, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 1997 - 2002 Diplomirani ekonomista, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Biografija:

Magistarski rad „Koncept i konkurentski značaj globalnog brend menadžmenta“ odbranio 2006. godine.
Od 2004. godine zaposlen u Direkciji za vodne puteve na poslovima upravljanja projektima, komunikacije, odnosa sa javnošću i upravljanja zainteresovanim stranama. Menadžer dvanaest uspešno realizovanih međunarodnih projekata u oblasti strategije, finansiranih u okviru različitih programa Evropske unije (IPA, CBC, FP7 i dr.), sa posebnim osvrtom na aktivnosti komunikacije, upravljanja zainteresovanim stranama i istraživanja tržišta. Trenutno rukovodi sprovođenjem pet međunarodnih projekata.

Koautor knjige Brend menadžment (2007) i više stručnih radova i članaka iz oblasti brend menadžmenta, komunikacije i upravljanja zainteresovanim stranama. Član više strukovnih udruženja u oblasti upravljanja projektima i infrastrukture.

Kontakt:

Direkcija za vodne puteve,
Francuska 9
1100 Beograd, Republika Srbija
telefon: +381 (0)63/384-814
e-mail: imitrovic@plovput.rs, magivanmitrovic@gmail.rs