Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
Tel: + 381 (0)11 3021 160 office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Članovi

Spisak inostranih članova

  • Vranešević dr Tihomir
    Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, red. prof.
  • Stojanoski dr Jovan
    Fakultet za turizam i ugostitelj. Ohrid, vanr. prof.

Inostrani članovi

Inostrani članovi mogu biti sve osobe zainteresovane za rad Udruženja, koje su strani državljani, a imaju odgovarajuće radno iskustvo (minimum dve godine) na poslovima iz oblasti marketinga.

Inostrani članovi mogu uzeti učešća u raznim aktivnostima koje sprovodi SeMA, ali bez prava glasa.