Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
Tel: + 381 (0)11 3021 160 office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Članovi

Kako postati član

Redovni član može biti svaki pojedinac zainteresovan za unapređenje naučnog i praktičnog rada u bilo kojoj oblasti marketinga ako ispuni sledeće uslove: preda popunjenu pristupnicu SeMA sa kratkom biografijom, a po mogućstvu i sa podacima o preporuci - saglasnosti dva redovna člana SeMA.
Osim toga, redovni član treba da ima glasačko pravo u Srbiji, bude nastanjen na teritoriji Republike i da ima najmanje 2 godine radnog iskustva u oblasti marketinga.
Potrebno je da uplate i godišnju članarinu od 2000 dinara, na tekući račun SeMA br. 160-280133-85 (kod Banca Intesa), sa naznakom Uplata članarine Srpskom udruženju za marketing – redovni član.

Individualni članovi mogu biti studenti, penzioneri ili druge osobe zainteresovane za rad Udruženja, a da pri tom nemaju iskustva na poslovima marketinga. Kao i kandidati za redovne članove, budući individualni članovi treba da predaju popunjenu pristupnicu izvrše uplatu članarine od 1000 dinara na gore navedeni broj tekućeg računa, sa naznakom Uplata članarine Srpskom udruženju za marketing – individualni član.

Prema Statutu korporativni članovi imaju dvogodišnje članstvo, uz mogućnost obnavljanja. Članarina za dve godine iznosi ukupno 20.000,00 dinara. Uplatom naznačenog iznosa na tekući račun br.160-280133-85 kod Banca Intesa a.d. Beograd, formalno potvrđujete članstvo u SeMA.
Neposredno posle izvršene uplate i dostavljenog upitnika, biće Vam dodeljena specijalna Plaketa korporativnog člana SeMA-e, čime stičete sva napred navedena prava.

Pored uplate potrebno je da popunite i Upitnik o članstvu koji ćemo Vam naknadno poslati (i da ga vratite na e-mail adresu Udruženja).

Za sve ostale informacije u vezi sa procedurom učlanjenja (dopunske informacije, dostavljanje profakture i sl.), možete kontaktirati gospodina dr Aleksandra Đorđevića, iz Sekretarijata Udruženja, na telefone 063/663-1-663 i 011/3021-023.