Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
Tel: + 381 (0)11 3021 160 office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Članovi

Spisak korporativnih članova

Korporativni članovi

Korporativni članovi mogu da budu ne samo kompanije, organizacije i institucije zainteresovane za rad Udruženja locirane u zemlji nego i njihovi ogranci ili filijale u inostranstvu.

Korporativni članovi su izjednačeni u pogledu prava i obaveza sa redovnim članovima. Korporativnom članu pripada 1 glas u odlučivanju u radu Udruženja.

Koristi su višestruke, a pre svega bi izdvojili sledeće:

 • Profesionalni razvoj:
  • stalna razmena iskustava i transfer znanja, u okviru rada Udruženja;
  • učešće u Stručnim Interesnim Grupama (SIG) po pojedinim oblastima marketinga; i
  • predstavnici Korporativnih članova SeMA-e mogu besplatno ili pod povoljnijim uslovima učestovati na stručnim i drugim profesionalnim manifestacijama pod pokroviteljstvom ili u organizaciji SeMA-e.

 • Stvaranje kontakata i udruživanje:
  • mogućnost upoznavanja velikog broja stručnjaka iz oblasti marketinga, saradnje sa njima i udruživanja radi lakšeg rešavanja tekućih pitanja.

 • Dobijanje relevantnih informacija i publikacija:
  • na adresu korproativnih članova dostavlja se besplatno po tri primerka časopisa "Marketing" (koji izlazi tromesečno), koji je zvanično glasilo Udruženja; i
  • u perspektivi će imati pristup člancima i studijama slučajeva sa oficijelnog sajta Udruženja.

 • Promocija na oficijelnom sajtu Udruženja /postavljanje bannera i osnovnih informacija, sa linkom na sajt kompanije./

 • Promovisanje novih knjiga i studija autora, iz oblasti marketinga, u okviru posebne stranice na sajtu www.sema.rs.

 • Objavljivanje značajnih novosti i događaja, iz sveta marketinga, koje korporativni član organizuje ili u kojima učestvuje, u rubrici Vesti, na sajtu www.sema.rs.