Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
Tel: + 381 (0)11 3021 160 office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Članovi

Oblasti interesovanja

Stručne interesne grupe (SIG) predstavljaju permanente radne grupe po pojedinim oblastima marketinga. Predsedništvo predlaže rukovodioca odnosno predsednika ovih tela a njegov zadatak je da okupi članstvo i prezentira plan rada na usvajanje organu upravljanja. Svaki regularni član SeMA može da se uključu u rad nekog ili svih saveta, da aktivno učestvuje u njihovom radu i aktivnostima koje se realizuju kroz programe Udruženja.

Do sada su formirane sledeće SIG sa predsednicima (rukovodiocima):

 • SIG Savremena marketing istraživanja - prof. dr Suzana Salai, Ekonomski fakultet - Subotica

 • SIG Internet Marketing - dr Galjina Ognjanov, Ekonomski fakultet - Beograd

 • SIG Marketing korporativno i strateško planiranje - prof. dr Ljiljana Stanković, Ekonomski fakultet - Niš

 • SIG Brend menadžment - dr Saša Veljković, Ekonomski fakultet - Beograd

 • SIG Promocija i direktni marketing - dr Mirjana Gligorijević, Ekonomski fakultet - Beograd

 • SIG Marketing u neprofitnim organizacijama - prof. dr Jovan Popesku, FTHM Univerzitet Singidunum

 • SIG Potrošačke organizacije i zaštita potrošača - prof. dr Branko Maričić, Ekonomski fakultet - Beograd

 • SIG Globalni marketing menadžment - prof. dr Branko Rakita, Ekonomski fakultet - Beograd

 • SIG Logistika i menadžment lanca snabdevanja - prof. dr Slobodan Aćimović, Ekonomski fakultet - Beograd

 • SIG Kanali marketinga - prof. dr Stipe Lovreta, Ekonomski fakultet - Beograd

 • SIG Marketing u uslužnim delatnostima - dr Radmila Živković, FTHM Univerzitet Singidunum

Broj SIG nije ograničen i zavisi od interesovanja članova tako da je za formiranje nove SIG potrebno okupiti najmanje 5 članova.