SeMA | Srpsko udruženje za marketing | Serbian Marketing Association

Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
Tel: + 381 (0)11 3021 160 office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:Konferencija

Informacije za autore

Prijava radova i gotovi radovi se dostavljaju na e meil konferencija@sema.rs u elektronskom obliku.

Prijava radova podrazumeva dostavljanje naslova rada i apstrakta (do 30. Aprila 2017). Apstrakt treba da sadrži maksimalno do 200 reči. Prilikom slanja apstrakta autori treba da napišu svoje ime i prezime, naziv institucije iz koje dolaze i e-mail adresu za korespondenciju.

Prihvaćeni i prezentovani radovi na konferenciji biće objavljeni u zborniku radova sa konferencije. Za odabrane radove, autorima će biti ponuđeno da ih prošire i unaprede kako bi bili objavljeni u časopisu Marketing koji izdaje Srpsko Udruženje za marketing i Ekonomski fakultet u Beogradu i časopisu Menadžment koji izdaje Fakultet organizacionih nauka u Beogradu.