SeMA | Srpsko udruženje za marketing | Serbian Marketing Association

Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
Tel: + 381 (0)11 3021 160 office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:Konferencija

Program konferencije

Petak, 17. novembar, 2017.

15.00 - 17.00 Registracija učesnika (hol hotela Mona, Zlatibor)
17.00 - 19.00 Otvaranje konferencije i Plenarna sesija (Svečana sala hotela Mona)
20.30h - Svečana večera (uračunata u cenu kotizacije)

Subota, 18. novembar, 2017.

10.00 - 11.30 Paralelne sesije
11.30 - 12.00 Kafe pauza
12.00 - 13.30 Paralelne sesije
13.30 - 15.00 Slobodne aktivnosti i pauza za ručak (fakultativno)
15.00 - 16:30 Paralelne sesije
16.30 - 17.00 Kafe pauza
21.00h Večernji izlazak sa rezervacijom mesta (opciona aktivnost koja nije uračunata u cenu)

Petak, 17. novembar, 2017.

10.00 – 12.00 Završna sesija
12.30 – 15.00 Organizovan izlet (opciona aktivnost koja nije uračunata u cenu kotizacije)