SeMA | Srpsko udruženje za marketing | Serbian Marketing Association

Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
Tel: + 381 (0)11 3021 160 office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:Konferencija

Programski i organizacioni odbor konferencije


PROGRAMSKI ODBOR

Predsednik programskog odbora
Prof. dr Momčilo Milisavljević

Članovi programskog odbora:
Prof. dr Aleksandar Grubor
Prof. dr Bojan Zečević
Prof. dr Branko Rakita
Prof. dr Danka Radulović
Prof. dr Galjina Ognjanov
Prof. dr Goran Petković
Prof. dr Hasan Hanić
Prof. dr Jovan Popesku
Prof. dr Milica Kostić Stanković
Prof. dr Mirjana Gligorijević
Prof. dr Ljiljana Stanković
Prof. dr Radoslav Senić
Prof. dr Ružica Žnideršić Kovač
Prof. dr Saša Veljković
Prof. dr Slobodan Unković
Prof. dr Stipe Lovreta
Prof. dr Suzana Đukić
Prof. dr Vinka FilipovićORGANIZACIONI ODBOR

Predsednik organizacionog odbora
Prof. dr Momčilo Milisavljević

Članovi organizacionog odbora:
Dr Ana Popović
Dr Danijel Pavlović
Dr Dragan Stojković
Dr Dražen Marić
Dr Jelena Filipović
Dr Ksenija Fabijan
Dr Marija Jović
Dr Sanja Mitić
Dr Svetlana Sokolov Mladenović
Dr Velimir Štavljanin
Dr Veljko Marinković
Dr Vladimir Senić
Ms Branislava Hristov Stančić
Ms Igor Kovačević
Ms Katarina Radaković