SeMA | Srpsko udruženje za marketing | Serbian Marketing Association

Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
Tel: + 381 (0)11 3021 160 office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Konferencija

Programski i organizacioni odbor konferencije


PROGRAMSKI ODBOR

Predsednik programskog odbora
Prof. dr Hasan Hanić, Beogradska bankarska akademija

Članovi programskog odbora:
Prof. dr Momčilo Milisavljević, Ekonomski fakultet Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Ljiljana Stanković, Ekonomski fakultet Univerzitet u Nišu
Prof. dr Radoslav Senić, Ekonomski fakultet Univerzitet u Kragujevcu
Prof. dr Stipe Lovreta, Ekonomski fakultet Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Vinka Filipović, Fakultet organizacionih nauka Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Branko Rakita, Ekonomski fakultet Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Mirjana Gligorijević, Ekonomski fakultet Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Galjina Ognjanov, Ekonomski fakultet Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Saša Veljković, Ekonomski fakultet Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Goran Petković, Ekonomski fakultet Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Zoran Bogetić, Ekonomski fakultet Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Jovan Popesku, FTHM Univerzitet Singidunum
Prof. dr Aleksandar Grubor, Ekonomski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
Prof. dr Tomislav Sudarević, Ekonomski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
Prof. dr Suzana Đukić, Ekonomski fakultet Univerzitet u Nišu
Prof. dr Gordana Radosavljević, Ekonomski fakultet Univerzitet u Kragujevcu
Prof. dr Milica Kostić Stanković, Fakultet organizacionih nauka Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Goran Milovanović, Ekonomski fakultet Univerzitet u Nišu
Prof. dr Ivana Domazet, Institut ekonomskih nauka
Prof. dr Radmila Živković, FTHM Univerzitet Singidunum
Prof. dr Božo Mihailović, Ekonomski fakultet Univerzitet Crna Gora
Prof. dr Eldin Mehić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Prof. dr Beriz Čivić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
Ms Milenko Đurić, Visoka turistička škola u Beogradu

ORGANIZACIONI ODBOR

Predsednik organizacionog odbora
Dr Aleksandar Đorđević, Ekonomski fakultet Univerzitet u Beogradu

Članovi organizacionog odbora:
Dr Veljko Marinković, Ekonomski fakultet Univerzitet u Kragujevcu
Dr Velimir Štavljanin, Fakultet organizacionih nauka Univerzitet u Beogradu
Dr Sanja Mitić, Ekonomski fakultet Unierzitet u Beogradu
Dr Jelena Filipović, Ekonomski fakultet Univerzitet u Beogradu
Dr Dragan Stojković, Ekonomski fakultet Unierzitet u Beogradu
Dr Igor Kovačević, Ekonomski fakultet Univerzitet u Beogradu
Dr Veljko Mijušković, Ekonomski fakultet Univerzitet u Beogradu
Dr Vladimir Senić, Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Vrnjačkoj Banji Univerzitet u Kragujevcu
Dr Svetlana Sokolov Mladenović, Ekonomski fakultet Univerzitet u Nišu
Dr Darko Dimitrovski, Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Vrnjačkoj Banji Univerzitet u Kragujevcu
Dr Dražen Marić, Ekonomski fakultet Univerzitet u Subotici
Dr Ksenija Fabijan, Ekonomski fakultet Univerzitet u Subotici
Dr Nenad Đokić, Ekonomski fakultet Univerzitet u Subotici
Ms Branislava Hristov, Ekonomski fakultet Univerzitet u Beogradu
Ms Katarina Radaković, Ekonomski fakultet Univerzitet u Kragujevcu
Ms Jovana Golo, Ekonomski fakultet Univerzitet u Kragujevcu
Ms Milica Bugarčić, Beogradska bankarska akademija
Ms Ana Zekavica, Beogradska poslovna škola