SeMA | Srpsko udruženje za marketing | Serbian Marketing Association

Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
Tel: + 381 (0)11 3021 160 office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Konferencija

Teme konferencije

• Istraživanje tržišta • Strategijski marketing
• Marketing komunikacije • Integrisane marketing komunikacije
• Ponašanje potrošača • Marketing na socijalnim mrežama
• Strategijski marketing • Metrike marketinga
• Globalni marketing • Upravljanje iskustvom potrošača
• Kanali marketinga i trgovina • Etika u marketingu
• Poslovni marketing • Marketing modeli
• Marketing usluga • Odlučivanje u marketingu
• Brend menadžment • Društvena odgovornost i marketing
• Digitalni marketing • Satisfakcija i lojalnost potrošača
• Direktni marketing • Marketing u turizmu CRM
• Upravljanje vrednošću potrošača