SeMA | Srpsko udruženje za marketing | Serbian Marketing Association

Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
Tel: + 381 (0)11 3021 160 office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:Konferencija

Važni datumi

30. april 2017. g. - Dostavljanje apstrakata

15. maj 2017. g. - Informacije o prihvatanju apstrakata

15. jul 2017. g. - Dostavljanje radova

30. septembar 2017. g. - Informacije o prihvatanju radova

1. novembar 2017. g. - Uplata kotizacija

od 17. do 19. novembra - Konferencija