Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
Tel: + 381 (0)11 3021 160 office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Vesti

Statut SeMA

Nakon usklađivanja Statuta sa novim Zakonom o udruženjima, izvršene su određene izmene, koje su prihvaćene od strane Agencije za privredne registre.

Članovi Udruženja i svi zainteresovani, mogu preuzeti Statut SeMA u .pdf formatu ovde.