Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
Tel: + 381 (0)11 3021 160 office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Vesti

Sačuvajte datum: 17-19. novembar 2017. godine

Srpsko udruženje za marketing – SEMA organizuje naučnu konferenciju iz oblasti marketinga, koja će se održati od 17. do 19. novembra na Zlatiboru. Uskoro opširnije.