Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Članovi

Spisak redovnih članova

 • Aćimović dr Slobodan
  Ekonomski fakultet Beograd, red. prof.
 • Aleksić Soldić dr Jasna
  Ekonomski fakultet Beograd, red. prof.
 • Alčaković dr Slavko
  Poslovna ekonomija Univerzitet Singidunum, docent
 • Arsenović Zoran
  Kon Tiki Travel, kom. direktor
 • Babić dr Jasna
  Ekonomski fakultet Beograd, docent
 • Vlastelica dr Tamara
  FON Beograd, docent
 • Barac dr Nada
  Ekonomski fakultet Niš, red. prof.
 • Bodiroga Đoko
  menadžer, Telesign
 • Bogetić dr Zoran
  Ekonomski fakultet Beograd, vanr. prof.
 • Borisavljević ms Katarina
  Ekonomski fakultet Kragujevac, asistent
 • Božić dr Vladan
  Ekonomski fakultet Beograd, red. prof.
 • Bovan dr Ana
  direktor, Bovan konsalting, Beograd
 • Brdar ms Ivana
  FTHM Univerzitet Singidunum
 • Chroneos Krasavc dr Biljana
  Ekonomski fakultet Beograd, docent
 • Čačić dr Krunoslav
  red. prof., Beograd
 • Ćurčić ms Nikola
  asistent, Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci
 • Delić mr Jelisaveta
  Visoka turistička škola N. Beograd, profesor
 • Dimitrovski dr Darko
  Fakutet za turizam V. Banja, docent
 • Dobrijević dr Gordana
  Poslovna ekonomija Univerzitet Singidunum, vanr. prof.
 • Drakulić ms Slobodan
  Transcom, tim lider
 • Drobnjak Branislav
  Patenting Beograd, dir. marketinga
 • Dugalić dr Veroljub
  Udruženje banaka Srbije, gen. sek.
 • Đokić mr Nenad
  Visoka pos. škola struk. studija N. Sad, asistent
 • Đokić ms Ines
  Ekonomski fakultet Subotica, student dokt. studija
 • Đorđević dr Aleksandar
  Ekonomski fakultet Beograd, docent
 • Đorđević mr Ana
  Visoka pos. škola struk. studija N. Sad, asistent
 • Đorđević msr Miljan
  Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • Đukić dr Suzana
  Ekonomski fakultet Niš, vanredni profesor
 • Đurđević Biljana
  Visoka sportska i zdravstvena škola, Marketing menadžer
 • Đurović ms Dragan
  Ekonomski fakultet Novi Sad, asistent.
 • Đurić dr Dušan
  Medicinski fakultet Kragujevac, vanr. prof.
 • Đurić mr Milenko
  Visoka turistička škola N. Beograd, profesor
 • Filipović dr Jelena
  Ekonomski fakultet Beograd, docent
 • Gajić dr Jelena
  FTHM Univerzitet Singidunum, docent
 • Genov dr Georgi
  Visoka turistička škola N. Beograd, profesor
 • Gligorijević dr Mirjana
  Ekonomski fakultet Beograd, red. prof.
 • Grković Marko
  dipl. arheolog, Kragujevac
 • Grubor dr Aleksandar
  Ekonomski fakultet Subotica, red. prof.
 • Hristov Stančić ms Branislava
  Ekonomski fakultet Beograd,asistent
 • Ilić dr Milena
  Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije ITS, Beograd
 • Janičić Radmila
  Fakultet organizacionih nauka Beograd, red. prof.
 • Jović Marija
  Fakultet organizacionih nauka,
  docent
 • Jovičić dr Dragoljub
  Visoka poslovna škola Novi Sad , profesor
 • Kocić dr Milan
  Ekonomski fakultet Kragujevac, vanredni profesor
 • Kovač Žnideršić dr Ružica
  Ekonomski fakultet Subotica, red. prof.
 • Kovačević ms Igor
  Ekonomski fakultet Beograd, asistent
 • Krstić dr Ana
  Visoka sportska i zdrvstvena škola Beograd, profesor
 • Krstić dr Bojan
  Ekonomski fakultet Niš, vanr. prof.
 • Krstić Nataša
  Ekonomski fakultet Beograd, stud. dokt. studija
 • Lazović Aleksandra
  Medicoline doo, Niš
 • Leković ms Ksenija
  Ekonomski fakultet Subotica, asistent
 • Mamula dr Tatjana
  MASMI, Beograd, menadžer
 • Mandarić dr Marija
  Fakultet za turizam Vrnjačka Banja, docent
 • Marić mr Dražen
  Ekonomski fakultet Subotica, asistent
 • Maričić dr Branko
  Ekonomski fakultet Beograd, red. prof.
 • Marinković dr Ivan
  YUHOR, Project manager
 • Marinković dr Veljko
  Ekonomski fakultet Kragujevac, docent
 • Marković mr Dušan
  Ekonomski fakultet Beograd, docent
 • Milićević Goran
  Komercijalna banka, Izvršni direktor
 • Milićević dr Snežana
  Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, vanr. prof.
 • Miljković dr Milorad
  Poslovna ekonomija Univerzitet Singidunum, vanr. prof.
 • Mijušković dr Veljko
  Ekonomski fakultet Beograd, docent
 • Milovanov ms Olja
  Ekonomski fakultet u Subotici, asistent
 • Milojević dr Sonja
  Beogradska poslovna škola, profesor
 • Mitić dr Sanja
  Ekonomski fakultet Beograd, docent
 • Mitrović mr Ivan
  Magistar nauka poslovnog upravljanja, Direkcija za vodne puteve
 • Obradović Marko
  Ministarstvo privrede RS, Posebni savetnik
 • Oganjanov dr Galjina
  Ekonomski fakultet Beograd, vanr. prof.
 • Pantelić mr Darko
  Ekonomski fakultet Subotica, asistent
 • Pavković ms Vladimir
  Visoka turisitička škola N. Beograd, asistent
 • Paunović mr Maja
  SWOT International, direktor
 • Pavković ms Vladimir
  Visoka turisitička škola N. Beograd, asistent
 • Pavlović dr Danijel
  Univerzitet Singidunum, docent
 • Paunović mr Maja
  SWOT International, direktor
 • Perić dr Nenad
  FDU Metropoliten univerzitet, dekan
 • Petković dr Goran
  Ekonomski fakultet Beograd, red. prof.
 • Petrović Dunja
  Ekonomski fakultet Beograd, master student
 • Podovac Milena
  Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, asistent
 • Popesku dr Jovan
  FTHM Univerzitet Singidunum, red. prof.
 • Popović ms Ana
  Ekonomski fakultet Niš, asistent
 • Prnjat dr Dejana
  Univerzitet u Novom Sadu
 • Rabasović dr Biljana
  Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo, prof.
 • Radosavljević dr Gordana
  Ekonomski fakultet Kragujevac, vanr. prof.
 • Radulović dr Danka
  FASPER Beograd, red. prof.
 • Rakita dr Branko
  Ekonomski fakultet Beograd, red. prof.
 • Riznić dr Dejan
  Tehnički fakultet Bor, vanr. prof.
 • Salai dr Suzana
  Ekonomski fakultet u Subotici, red. prof.
 • Sekulić Dejan
  Fakultet za turizam V. Banja, sar. u nastavi
 • Senić dr Radoslav
  Fakultet za turizam V. Banja, red. prof.
 • Senić dr Vladimir
  Fakultet za turizam V. Banja, red. prof.
 • Simić Goran
  JKP "Gradska čistoća" Beograd, Rukovodilac službe za ekol. edukaciju i informisanje
 • Sokolov Mladenović dr Svetlana
  Ekonomski fakultet Niš, docent
 • Stanković dr Jelena
  Poslovna ekonomija Univerzitet Singidunum, vanr.prof.
 • Stanković dr Ljiljana
  Ekonomski fakultet Niš, red.prof.
 • Stojković dr Dragan
  Ekonomski fakultet Beograd, docent
 • Stevović Milorad
  New Company, Beograd, menadžer
 • Sudarević dr Tomislav
  Ekonomski fakultet Subotica, red. prof.
 • Šapić dr Srđan
  Ekonomski fakultet Kragujevac, docent
 • Šević Popović Nevenka
  Zekstra, direktor marketinga
 • Šutić Miroslav
  Beograd, marketing konsultant
 • Tešanović dr Sreten
  Tešanović dr Sreten,docent
 • Tošić dr Violeta
  Visoka turistička škola N. Beograd, profesor
 • Veljković dr Saša
  Ekonomski fakultet Beograd, vanr. prof.
 • Vehapi dr Semir
  Državni univerzitet u Novom Pazaru, asistent
 • Vitorović mr Ivan
  Hotel Mona, direktor
 • Zarić dr Siniša
  Ekonomski fakultet Beograd, red. prof.
 • Živković dr Radmila
  FTHM Singidunum, vanr. prof.

Mijušković dr Veljko

Biografija:

dr Veljko M. Mijušković, docent, rođen je 3. maja 1985. godine u Užicu, gde je završio osnovnu školu i društveno-jezički smer Užičke gimnazije, kao nosilac Vukove diplome. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 2009. godine, smer: Marketing, sa prosečnom ocenom: 9.42/10.00, kada stiče akademsko zvanje diplomirani ekonomista. Tema odbranjenog diplomskog rada bila je Analiza koncepta 6 sigma i njegova primena u unapređenju servisa potrošača. U periodu od 2007. do 2009. godine, u dva mandata, obavljao je funkciju studenta prodekana na matičnom fakultetu. Master studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisuje 2009. godine, a završava 2010. godine, smer: Poslovno upravljanje, modul- Trgovina: menadžment prodaje i lanca snabdevanja, sa prosečnom ocenom: 10.00/10.00, kada stiče akademsko zvanje mastera ekonomije. Privredna komora Beograda dodelila mu je nagradu za najbolju master tezu napisanu i odbranjenu u 2010. godini. Tema odbranjene master teze bila je Komparativna analiza odabranih koncepata i strategija u upravljanju lancem snabdevanja. Doktorske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisuje krajem 2010. godine, a završava 2017. godine, smer: Poslovno upravljanje, sa prosečnom ocenom: 9.78/10.00, kada stiče akademsko zvanje doktora ekonomskih nauka. Tema odbranjene doktorske disertacije bila je Adaptibilnost modela i uticaj povratne logistike na konkurentnost zelenog lanca snabdevanja.

Dobitnik je velikog broja domaćih i međunarodnih stipendija, priznanja i prestižnih nagrada fondacija za postignute izuzetne uspehe i ostvarenja tokom sva tri nivoa studiranja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, od kojih su najvažnije: Nagrada Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za najboljeg studenta IV godine osnovnih studija smera Marketing (2008); Nagrada Regionalne privredne komore Užice za postignute izuzetne rezultate tokom osnovnih studija (2008); Nagrada Kancelarije predsednika republike, program: 1000 mladih lidera (2009); Stipendija Poslovnog kluba Privrednik (2008 i 2009); Stipendija Fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka (2009 i 2010); Stipendija Fonda za mlade talente (2009 i 2010); Stipendija SasakawaKomiteta Tokio Fonda (2014).

Učestovao je na većem broju naučnih konferencija i skupova u zemlji i inostranstvu. (Ko)autor je 55 naučno-istraživačkih radova objavljenih u renomiranim časopisima, monografijama i zbornicima radova sa konferencija. Autor je jedne naučne monografije (knjige)- Menadžment lanca snabdevanja- moderni koncepti i strategije u izdanju Zadužbine Andrejević. Koautor je udžbenika Ekonomija saobraćaja (sa prof. dr V. Božićem i prof. dr S. Aćimovićem) za predmet Ekonomika saobraćaja za III i IV godinu osnovnih akademskih studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i udžbenika Nabavka i fizička distribucija (sa prof. dr S. Aćimovićem) za istoimeni predmet za III razred srednje trgovačke škole u izdanju Zavoda za Udžbenike Beograd.

Član je nacionalnih udruženja: Ekonomsko-poslovni forum Evropskog pokreta u Srbiji, Srpsko udruženje za Marketing (SeMA), Udruženje procenitelja Srbije i Naučno društvo ekonomista Srbije (NDES), kao i međunarodne asocijacije Entrepreneurship research and education network of Central European universities (ERENET). Član je redakcije časopisa Ekonomika preduzeća (od 2012. godine do danas) i Eurasian Journal of Business and Management (od 2015. godine do danas). Član je naučnog komiteta organizacije Eurasia Business and Economics Society- EBES (od kraja 2016. godine do danas). Oblasti profesionalnog interesovanja vezuju se za menadžment lanca snabdevanja, logistički menadžment, strategijski menadžment i izučavanje stranih jezika i prevođenje u funkciji ekonomske struke.

Aktivan je konsultant u oblasti poslovne ekonomije, sa iskustvom u istraživanju tržišta, benčmarking analizi, izradi poslovnih planova, unapređenju poslovnih strategija, oceni investicionih studija, upravljanju komunikacijama, realizaciji programa edukacije i stručnih kurseva i sl. Učestvuje/učestvovao je na većem broju projekata od nacionalnog značaja, uglavnom vezanih za vodeće subjekte javnih sektora republika Srbije i Crne Gore, kao što su Naftna Industrija Srbije, Telekom Srbije, Pošta Srbije, Beogradski vodovod, elektrane, gradska čistoća i GSP, Republička agencija za poštanske usluge (RAPUS), Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije-Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU), Ministarstvo privrede Republike Srbije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Željeznička infrastruktura Crne Gore i sl. Učestvuje/učestvovao je i na stručnim projektima međunarodnog značaja. Tokom 2014. godine bio je angažovan na jednom međunarodnom projektu iz domena logističkog menadžmenta finansiranom od strane Svetske Banke i EU- REBIS II TTF Western Balkans regional survey, u svojstvu lokalnog partnera-eksperta. U periodu od 2017. godine do 2019. godine učestvuje u realizaciji stručnog projekta Excellence-in-ReSTI-Excellence in research, social and technological innovation project management, DTP1-1-450-1.2, kao deo konzorcijuma 9 zemalja, finansiranog od strane EU. Periodično je angažovan na projektima i stručnim radovima pri Naučno-istraživačkom centru Ekonomskog fakulteta (NICEF-u) i Fondu za razvoj ekonomske nauke (FREN-u). U periodu od 2011. godine do 2017. godine angažovan je i kao istraživač na projektu Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije br. 179062 pod nazivom: Uloga savremenih metoda menadžmenta i marketinga u unapređenju konkurentnosti preduzeća u Srbiji u procesu njene integracije u Evropsku Uniju.

Predavač je i prevodilac za engleski i španski jezik, za koje poseduje najviše međunarodne sertifikate (Nivo C2). Takođe, poznavalac je i aktivan korisnik francuskog jezika. Zaposlen je od marta 2010. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao saradnik u nastavi, a maja 2011. godine izabran je u zvanje asistenta. Oktobra 2017. godine unapređen je u zvanje docenta. Angažovan je u nastavi na sledećim predmetima: Marketing logistika (IV godina osnovnih studija), Ekonomika saobraćaja (III i IV godina osnovnih studija), Strategijski menadžment (II godina osnovnih studija), Međunarodna logistika (I godina master studija), Saobraćajna politika i razvoj (I godina master studija). Od školske 2017/18 godine angažovan je u nastavi i na Vojnoj akademiji Univerziteta Odbrane u Beogradu na predmetu Strategijski finansijski menadžment (III godina osnovnih studija).