Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Članovi

Spisak redovnih članova

 • Alčaković dr Slavko
  Univerzitet Singidunum, vanredni profesor
 • Babić dr Jasna
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, docent
 • Borisavljević dr Katarina
  Ekonomski fakultet Kragujevac, docent
 • Bugarčić Milica
  Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, asistent
 • Ćurčić Nikola
  Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, naučni saradnik
 • Danijel Pavlović
  Univerzitet Singidunum, Beograd, docent
 • Dašić dr Dejan
  Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, Alfa BK Univerzitet, Beograd, vanredni profesor
 • Dimitrovski dr Darko
  Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banjia, Univerzitet u Kragujevcu, vanredni profesor
 • Dobrijević dr Gordana
  Univerzitet Singidunum, Beograd, vanredni profesor
 • Đokić dr Ines
  Ekonomski fakultet Subotica, Univerzitet u Novom Sadu, docent
 • Đokić dr Nenad
  Ekonomski fakultet Subotica, Univerzitet u Novom Sadu, docent
 • Domazet dr Ivana
  Institut ekonomskih nauka, Beograd, viši naučni saradnik
 • Đorđević dr Aleksandar
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, vanredni profesor
 • Dragana Nikolić Ristić
  OTP banka Srbija ad, Beograd, menadžer ekspoziture
 • Drakulić ms Slobodan
  Enroll d.o.o, Beograd, Regional Sales Manager
 • Đukić dr Suzana
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu, redovni profesor
 • Filipović dr Jelena
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, vanredni profesor
 • Filipović Jovana
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, asistent
 • Gajić dr Jelena
  Univerzitet Singidunum, Beograd
 • Gligorijević dr Mirjana
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, redovni profesor
 • Grujić Milica
   
 • Hanić dr Hasan
  Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, profesor emeritus
 • Ilić dr Milena
  Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije, profesor strukovnih studija
 • Ivana Bokun
  Halo oglasi, Beograd, brend menadžer
 • Janičić dr Radmila
  Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, redovni profesor
 • Jovičić dr Dragoljub
  Visoka poslovna škola Novi Sad, profesor strukovnih studija
 • Kocić dr Milan
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, vanredni profesor
 • Kostić Cicvarić dr Slavica
  Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, vanredni profesor
 • Kovačević dr Igor
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, docent
 • Krstić Nataša
   
 • Krstić Nenad
  Coca Cola HBC, Beograd, sales supervisor
 • Lazić Milena
  Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, asistent
 • Leković Ksenija
  Ekonomski fakultet Subotica, Univerzitet u Novom Sadu, docent
 • Mamula Nikolić dr Tatjana
  Univerzitet Metropoliten, Beograd, docent
 • Marić dr Dražen
  Ekonomski fakultet Subotica, Univerzitet u Novom Sadu, docent
 • Marina Todorović Jevtović
  Merin Holdings, Beograd, direktor marketinga
 • Marinković dr Veljko
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, redovni profesor
 • Marković dr Dušan
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, vanredni profesor
 • Marković Ivana
  Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, odsek Valjevo, asistent
 • Mijušković dr Veljko
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, docent
 • Milica Jovanović
  NovateQ, Beograd, marketing specialist
 • Milićević dr Nikola
  Ekonomski fakultet Subotica, Univerzitet u Novom Sadu, docent
 • Milićević Snežana
  Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Univerzitet u Kragujevcu, vanredni profesor
 • Milovanović dr Goran
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu, redovni profesor
 • Mitić dr Sanja
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, vanredni profesor
 • Mitrović Ivan
  Direkcija za vodne puteve, Beograd, šef Odseka za upravlјanje međunarodnim projektima i rečne informacione servise
 • Nikolić dr Marija
  Poljoprivredni fakultet, Beograd, docent
 • Obradović Marko
  Privredna komora Srbije, Beograd, direktor marketinga
 • Ognjanov dr Galjina
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, redovni profesor
 • Ognjanović Jasmina
  Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Univerzitet u Kragujevcu, asistent
 • Ostojić Bojana
  Fakultet za projektni i inovacioni menadžment PMC, Beograd, docent
 • Pavković ms Vladimir
  Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka turistička škola strukovnih studija, predavač
 • Perić dr Nenad
  Univerzitet Metropoliten, Beograd, vanredni profesor
 • Popesku dr Jovan
  Univerzitet Singidunum, Beograd, redovni profesor
 • Prnjat dr Dejana
   
 • Radosavljević dr Gordana
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, redovni profesor
 • Radulović dr Danka
  Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, redovni profesor
 • Ravić Nenad
  Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, docent
 • Sekulić Dejan
  Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banjia, Univerzitet u Kragujevcu, docent
 • Senić dr Vladimir
  Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Univerzitet u Kragujevcu, redovni profesor
 • Seočanac Marijana
  Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banjia, Univerzitet u Kragujevcu, istraživač
 • Slijepčević dr Milica
  Univerzitet Metropoliten, docent
 • Sokolov Mladenović dr Svetlana
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu, vanredni profesor
 • Soldić Aleksić dr Jasna
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, redovni profesor
 • Stanković Kostić dr Milica
  Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, redovni profesor
 • Štavljanin dr Velimir
  Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, redovni profesor
 • Stojković dr Dragan
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, vanredni profesor
 • Sudarević dr Tomislav
  Ekonomski fakultet Subotica, Univerzitet u Novom Sadu, redovni profesor
 • Tomić dr Slavica
  Ekonomski fakultet Subotica, Univerzitet u Novom Sadu, redovni profesor
 • Vehapi dr Semir
  Državni univerzitet u Novom Pazaru, asistent
 • Veljković dr Saša
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, redovni profesor
 • Zečević dr Bojan
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, redovni profesor

Redovni članovi

Preduslovi da osoba, zainteresovana za unapređenje naučnog i praktičnog rada u bilo kojoj oblasti marketinga, postane redovni član Srpskog udruženja za marketing, su:

 • glasačko pravo u Srbiji,
 • prebivalište na teritoriji Republike, i
 • najmanje 2 godine radnog iskustva u oblasti marketinga.


Osnovne koristi za redovne članove Udruženja su:

 • Četiri (štampana) broja časopisa “Marketing” za 2020. koje dobijaju besplatno na svoju adresu
 • Učestvovanje na okruglim stolovima, savetovanjima i konferencijama u organizaciji Srpskog udruženja za marketing po povlašćenim uslovima
 • Dobijanje potvrda o članstvu u Udruženju, za potrebe izbora u viša zvanja i u druge naučne/stručne svrhe
 • Učešće u radu stručnih interesnih grupa
 • Učešće u radu Skupštine Udruženja i mogućnost obavljanja neke od funkcija u Udruženju
 • Pravo glasa
 • Mogućnost promovisanja novih knjiga i monografija, iz oblasti marketinga
 • Postavljanje kraće biografije na oficijelnom veb sajtu Udruženja
 • Dobijanje važnih obaveštenja u vezi rada Udruženja na i-mejl adresu
 • Objavljivanje vesti od značaja za marketinšku struku na veb sajtu Udruženja


Obaveze redovnih članova su:

 • da se aktivno angažuju i rade na ostvarivanju ciljeva i programa SeMA,
 • da učestvuju u radu makar jednog saveta, komisije i stručne interesne grupe SeMA,
 • da čuvaju ugled člana i poštuju disciplinu i kodekse SeMA,
 • da redovno plaćaju članarinu.