Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Članovi

Spisak individualnih članova

 • Anđelković dr Slobodan
  Beograd - Kragujevac, red.prof.
 • Bajić dr Milan
  Educons Novi Sad, docent
 • Golo Jovana
  Ekonomski fakultet Kragujevac, saradnik u nastavi
 • Radaković Katarina
  Ekonomski fakultet Kragujevac, sar. u nastavi
 • Radojević ms Predrag
  Ekonomski fakultet Beograd, stud. dokt. studija
 • Topalović Snežana
  Ekonomski fakultet Kragujevac, stud. dokt. studija

Individualni članovi

Individualni članovi mogu biti studenti, penzioneri ili druge osobe zainteresovane za rad Udruženja a da pri tom nemaju iskustva na poslovima marketinga. Individualni član može uzeti učešća u raznim aktivnostima koje sprovodi SeMA, ali bez prava glasa.

Osnovne koristi za individualne članove Udruženja su:

 • Četiri (štampana) broja časopisa “Marketing” za 2020. koje dobijaju besplatno na svoju adresu,
 • Učestvovanje na okruglim stolovima, savetovanjima i konferencijama u organizaciji Srpskog udruženja za marketing po povlašćenim uslovima,
 • Dobijanje važnih obaveštenja u vezi rada Udruženja na i-mejl adresu.