Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Članovi

Spisak individualnih članova

  • Katarina Janić
    Opština Lajkovac, koordinator za lokalni ekonomski razvoj

Individualni članovi

Individualni članovi mogu biti studenti, penzioneri ili druge osobe zainteresovane za rad Udruženja a da pri tom nemaju iskustva na poslovima marketinga. Individualni član može uzeti učešća u raznim aktivnostima koje sprovodi SeMA, ali bez prava glasa.

Osnovne koristi za individualne članove Udruženja su:

  • Četiri (štampana) broja časopisa “Marketing” za 2020. koje dobijaju besplatno na svoju adresu,
  • Učestvovanje na okruglim stolovima, savetovanjima i konferencijama u organizaciji Srpskog udruženja za marketing po povlašćenim uslovima,
  • Dobijanje važnih obaveštenja u vezi rada Udruženja na i-mejl adresu.