Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Članovi

Korporativni članovi

Korporativni članovi su kompanije, organizacije i institucije zainteresovane za rad Udruženja. Korporativni članovi postaju kolektivni članovi SeMA po proceduri koja važi za redovne članove. Korporativno članstvo je dvogodišnje. Koristi su višestruke, a pre svega bismo izdvojili sledeće:

 • Profesionalni razvoj:
  • stalna razmena iskustava i transfer znanja, u okviru rada Udruženja;
  • učešće u Stručnim Interesnim Grupama (SIG) po pojedinim oblastima marketinga;
  • predstavnici Korporativnih članova SeMA-e mogu besplatno ili pod povoljnijim uslovima učestovati na stručnim i drugim profesionalnim manifestacijama pod pokroviteljstvom ili u organizaciji SeMA-e.

 • Stvaranje kontakata i udruživanje:
  • mogućnost upoznavanja velikog broja stručnjaka iz oblasti marketinga, saradnje sa njima i udruživanja radi lakšeg rešavanja tekućih pitanja.

 • Dobijanje relevantnih informacija i publikacija:
  • na adresu korproativnih članova dostavlja se besplatno po tri primerka časopisa "Marketing" (koji izlazi tromesečno), koji je zvanično glasilo Udruženja; i
  • u perspektivi će imati pristup člancima i studijama slučajeva sa oficijelnog sajta Udruženja.

 • Promovisanje korporativnog člana i objavljivanje relevantnih informacija: • promovisanje na oficijelnom sajtu Udruženja /postavljanje banera i osnovnih informacija, sa linkom na sajt kompanije/
  • promovisanje novih knjiga i studija autora, iz oblasti marketinga, u okviru posebne stranice na sajtu www.sema.rs
  • objavljivanje značajnih novosti i događaja, iz sveta marketinga, koje korporativni član organizuje ili u kojima učestvuje, a koji su relevantni za oblast koju pokriva Udruženje (po pravilu u rubrici Vesti, na sajtu www.sema.rs)
  • predstavljanje korporativnog člana i njegovih aktivnosti u časopisu „Marketing“ (u štampanoj i onlajn verziji)

 • Unapređenje reputacije korporativnog člana u stručnoj javnosti, učešćem u stručnim debatama, tribinima, okruglim stolovima i na konferencijama u organizaciji Udruženja i predstavljanjem svojih viđenja i iskustava učesnicima.

 • Iskazivanje društveno odgovornog ponašanja kroz pomoć i podršku radu Udruženja i stručnim inicijativama.

 • Svaki korporativni član dobija poseban Sertifikat/Potvrdu o članstvu.

 • Korporativni članovi su izjednačeni u pogledu prava i obaveza sa redovnim članovima kod odlučivanja - pripada mu 1 glas u odlučivanju u radu Udruženja.