Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Članovi

Oblasti interesovanja

Stručne interesne grupe (SIG) predstavljaju permanente radne grupe po pojedinim oblastima marketinga. Predsedništvo bira rukovodioca grupe a njegov zadatak je da okupi članstvo i prezentira plan rada na usvajanje organu upravljanja. Svaki regularni član SeMA može da se uključi u rad nekog ili svih radnih grupa, da aktivno učestvuje u njihovom radu i aktivnostima koje se realizuju kroz programe Udruženja.

Predviđeno je formiranje sledećih stručnih interesnih grupa:

 • SIG Brend menadžment

 • SIG CRM

 • SIG Globalni marketing menadžment

 • SIG Internet marketing

 • SIG Kanali marketinga

 • SIG Korporativna i marketing odgovornost

 • SIG Logistika i menadžment lanca snabdevanja

 • SIG Marketing u kulturi i medijima

 • SIG Marketing u turizmu

 • SIG Marketing usluga

 • SIG Marketing/korporativno strateško planiranje

 • SIG Odnosi s javnošću

 • SIG Ponašanje potrošača

 • SIG Potrošačke organizacije i zaštita potrošača

 • SIG Promocija i direktni marketing

 • SIG Savremena marketing istraživanja

Broj SIG nije ograničen i zavisi od interesovanja članova tako da je za formiranje nove SIG potrebno okupiti najmanje 5 članova.