Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Članovi

Spisak počasnih članova

  • Hayek Mario, Ph.D
    Texas A&M , professor
  • Kotler Philip, Ph.D
    Kellogg School of Management, professor

Počasni članovi

Počasni član SeMA odnosi se na pojedine marketing eksperte iz akademskih ili poslovnih krugova iz zemlje i inostranstva na bazi predloga najmanje deset (10) redovnih članova ili pojedinih organa, prethodnog uključivanja u neke aktivnosti Udruženja ili sugestija Naučnog saveta SeMA.

Počasnom članu Udruženja uručuje se Plaketa (povelja, zahvalnica) SeMA na posebno organizovanoj svečanosti ili u okviru redovnih aktivnosti Udruženja.

S ponosom ističemo da je profesor Philip Kotler, vodeće ime marketinga u svetu, počasni član našeg Udruženja.

Za počasnog predsednika izabran je profesor Momčilo Milisavljević, dugogodišnji predsednik JUMA-e i pionir u stvaranju marketinga na području bivše SFRJ.