Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Impressum

Glavni urednik:
dr Saša Veljković

Saradnici:
Marko Obradović i Aleksandar Đorđević

Dizajn i produkcija: MaxNova Creative
www.maxnova.rs

Softversko rešenje:
Internet prezentacija Srpskog udruženja za marketing (SeMA) je bazirana i razvijena po rešenjima agencije MaxNova Creative.

Sajt Srpskog udruženja za marketing www.sema.rs je urađen u Web 2.0 standardima. U produkciji je korišćena klijentska tehnologija HTML 4.01, CSS1, CSS2, Javascript i Jquery biblioteka. Serverski deo web sajta radi pod Apache serverom, PHP web aplikativnim jezikom i brzom MySQL bazom podataka.