SeMA | Srpsko udruženje za marketing | Serbian Marketing Association

Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Konferencija Izazovi savremenog marketinga 2021

Programski odbor


PROGRAMSKI ODBOR

Prof. dr Hasan Hanić, Beogradska bankarska akademija, potpredsednik SeMA, predsednik Programskog odbora
Prof. dr Saša Veljković, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, predsednik Srpskog udruženja za marketing
Prof. dr Radoslav Senić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu
Prof. dr Vinka Filipović, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Branko Rakita, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Mirjana Gligorijević, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, potpredsednik SeMA
Prof. dr Gordana Radosavljević, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu
Prof. dr Suzana Đukić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
Prof. dr Galjina Ognjanov, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Veljko Marinković, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu
Prof. dr Drago Cvijanović, dekan, Fakultet za turizam i hotelijerstvo Univerziteta u Kragujevcu, Vrnjačka Banja
Prof. dr Goran Petković, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Jovan Popesku, FTHM Univerzitet Singidunum, Beograd
Prof. dr Tomislav Sudarević, Ekonomski fakultet u Subotici Univerziteta u Novom Sadu
Prof. dr Milica Kostić Stanković, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Zoran Bogetić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Sanja Mitić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Goran Milovanović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
Prof. dr Velimir Štavljanin, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Vladimir Senić, Fakultet za turizam i hotelijerstvo Univerziteta u Kragujevcu, Vrnjačka Banja
Prof. dr Ivana Domazet, Institut ekonomskih nauka, Beograd
Dr Aleksandar Đorđević, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Dr Jelena Filipović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Dr Dragan Stojković, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Dr Nikola Milićević, Ekonomski fakultet u Subotici Univerziteta u Novom Sadu
Marko Obradović, Privredna komora Srbije
Predrag Ćirović, GFK Beograd
Prof. dr Jurica Pavičić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
Prof. dr Božo Mihailović, Ekonomski fakultet Univerziteta Crna Gora
Prof. dr Perica Macura, Ekonomski fakultet Univerziteta Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Davor Dujak, Ekonomski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatska
Prof. dr Nikola Gluhović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Nenad Brkić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Beriz Čivić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, Bosna i Hercegovina
Dr Ana Bogdanović, Newcastle University Business School, Velika Britanija


ORGANIZACIONI ODBOR

Dr Nenad Đokić, predsednik organizacionog odbora, Ekonomski fakultet u Subotici Univerziteta u Novom Sadu, Generalni sekretar SeMA
Dr Igor Kovačević, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Dr Veljko Mijušković, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Dr Svetlana Sokolov Mladenović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
Dr Dejan Sekulić, Fakultet za turizam i hotelijerstvo Univerziteta u Kragujevcu, Vrnjačka Banja
Dr Dražen Marić, Ekonomski fakultet u Subotici Univerziteta u Novom Sadu
Dr Ines Đokić, Ekonomski fakultet u Subotici Univerziteta u Novom Sadu
Dr Ksenija Leković, Ekonomski fakultet u Subotici Univerziteta u Novom Sadu
Dr Jovana Filipović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu
Dr Milica Bugarčić, Beogradska bankarska akademija
Dr Milena Lazić, Institut ekonomskih nauka, Beograd
Ms Branislava Hristov, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Ms Katarina Radaković, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu
Nataša Damjanović, Privredna komora Srbije
Vladimir Panić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu