SeMA | Srpsko udruženje za marketing | Serbian Marketing Association

Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Konferencija Izazovi savremenog marketinga 2021

Teme konferencije

• Brend menadžment • Marketing na društvenim mrežama
• CRM - Menadžment odnosa sa kupcima • Marketing u turizmu
• Digitalni marketing • Marketing usluga
• Direktni marketing • Marketinške komunikacije
• Društvena odgovornost i marketing • Metrike marketinga
• Etički aspekti marketinga • Odlučivanje u marketingu
• Globalni marketing • Odnosi s javnošću
• Integrisane marketinške komunikacije • Ponašanje potrošača
• Interni marketing • Poslovni marketing
• Istraživanje marketinga • Satisfakcija i lojalnost potrošača
• Kanali marketinga i trgovina • Strategijski marketing
• Marketing i nove tehnologije • Upravljanje iskustvom potrošača
• Marketing logistika • Upravljanje vrednošću potrošača
• Marketing modeli