SeMA | Srpsko udruženje za marketing | Serbian Marketing Association

Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Konferencija Izazovi savremenog marketinga 2021

Važni datumi

Do 30. avgusta - Dostavljanje proširenog apstrakta

Do 6. septembra - Informacije o prihvatanju apstrakta

Do 6. oktobra - Dostavljanje rada

Do 15. oktobra - Informacije o prihvatanju rada za prezentovanje

Do 25. oktobra - Uplata kotizacija

Od 5. do 7. novembra - Trajanje konferencije i prezentovanje radova

Do 19. novembra - Predaja finalnog rada za publikaciju

Do 31. decembra - Izdavanje Zbornika radova sa konferencije