Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

O nama

Istorijat

Srpsko udruženje za marketing (SeMA) je osnovano 18. maja 2007. godine na osnivačkoj skupštini održanoj na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Izjava volje osnivača i Odluka o osnivanju Srpskog udruženja za marketing, pokrenuli su formalni proces.

Rešenjem broj 130-024-00-1240/2007-7 donetom od strane Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Vlade Republike Srbije od 1. juna 2017. godine i formalno je registrovano Srpsko udruženje za marketing (SeMA). Sedište Udruženje je u Beogradu i deluje na području Republike Srbije. SeMA je naslednik ranijih udruženja: Jugoslovenskog udruženja za marketing (JUMA) i Društva za marketing SR Srbije. (detaljnije)

Za prvog predsednika Srpskog udruženja za marketing izabran je prof. dr Branko Maričić (spisak svih članova prvog predsedništva SeMA-e videti ovde).

Počasni član Srpskog udruženja za marketing, odmah po njegovom osnivanju, postao je i profesor Filip Kotler, a Povelja mu je uručena na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, krajem maja 2017. godine.

Na Skupštini Srpskog udruženja za marketing, održanoj na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, marta 2008. godine, prof. dr Momčilu Milisavljeviću dodeljena je i uručena Povelja počasnog predsednika Srpskog udruženja za marketing za njegov neprocenjiv doprinos u utemeljenju i razvoju marketinške teorije i prakse u Srbiji i okruženju.

Aprila 2008. godine održan je, u saradnji sa Institutom za standardizaciju Srbije, seminar o primeni ISO – 20225 u marketing istraživanju, u prostorijama Instituta, u Beogradu.

Tokom 2009. godine, SeMA postaje jedini izdavač časopisa Marketing (do tada u suizdavaštvu sa agencijom IntermaNet), preuzevši sva prava i obaveze proistekle iz poslovanja u vezi sa časopisom. Za glavnog i odgovornog urednika izabrana je prof. dr Ljiljana Stanković, sa Ekonomskog fakulteta u Nišu.

U maju 2009. godine, povodom dve godine postojanja SeMA-e, u okviru „Nedelje marketinga“ održana je serija predavanja, tribina, izložbi stručnih literatura i drugih događaja, vezanih za marketing i njegovu ulogu u privredi i društvu. Događaji su se odvijali na više fakulteta u Srbiji, a Svečana sednica povodom jubileja časopisa “Marketing” (40 godina postojanja) i okrugli sto o stanju marketinga u obrazovanju i privredi, održani su na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Posebno mesto zauzeo je ekspertski skup „Novi koncepti marketinga“, održan 14.05. uz pokroviteljstvo Privredne komore Srbije u Velikoj Sali PKS, u Beogradu.

Krajem 2009. godine, u Udruženje je bilo učlanjeno 68 pojedinačnih-redovnih (uglavnom iz akademske zajednice) i 12 korporativnih članova.

Od 2010. godine, Ekonomski fakultet u Beogradu postaje suizdavač časopisa Marketing, tada u kategoriji M-52, omogućavajući na taj način stabilnost njegovog finansiranja i redovnost izlaženja. Tokom te godine, časopis Marketing postao je dostupan čitaocima i u elektronskoj formi, na oficijelnom sajtu Udruženja, www.sema.rs.

Od 2011. godine, zahvaljujući permanentnom poboljšanju kvaliteta radova i uređivanja časopisa, porastu citiranosti i redovnosti izlaženja, časopis „Marketing“ napredovao je u kategoriju M-51 - vodeći nacionalni časopis.

U maju 2011. godine na Skupštini Udruženja usvojen je nov Statut, kojim se implementiraju i odgovarajuća nova zakonska rešenja, ali i unaprenja sugerisana od strane Predsedništva i članova (Statut možete preuzeti ovde).

Na Skupštini Srpskog udruženja za marketing doneta je odluka da i u narednom mandatu, od marta 2012. godine, predsednik Udruženja bude Prof. dr Branko Maričić, Ekonomski fakultet – Beograd, a za potpredsednice su izabrane prof. dr Suzana Salai, Ekonomski fakultet – Subotica i prof. dr Ljiljana Stanković, Ekonomski fakultet – Niš. Za Generalnog sekretara Udruženja, i u ovom mandatu, izabran je dr Saša Veljković, vanredni profesor, Ekonomski fakultet – Beograd. Spisak svih članova Predsedništva možete videti ovde.

Oktobra 2012. godine, na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, održano je savetovanje na temu Korporativna društvena odgovornost – sa primerima iz Srbije, na kome je učešće uzeo veći broj izlagača iz akademskih krugova i privrede.

Od oktobra 2013. godine časopis Marketing je indeksiran u EBSCO bazi i članci se putem ovog servisa mogu pronaći i preuzeti širom sveta. Takođe, časopis Marketing počinje da koristi usluge CEON-a i elektronskog uređivanja.

U prepunoj Sali za sednice, Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Nišu, 3. decembra 2014. godine je održan Okrugli sto, na temu „Marketing: problemi i perspektive".

Krajem 2014. godine, Srpsko udruženje za marketing brojalo je 147 članova, i to 123 pojedinačna i 14 korporativnih.

Od 01. januara 2016. godine novi Predsednik Udruženja je Prof. dr Ljiljana Stanković, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Za potpredsednike Udruženja su izabrani prof. dr Mirjana Gligorijević, sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu, i prof. dr Hasan Hanić, sa Beogradske bankarske akademije. Za generalnog sekretara Udruženja izabran je dr Aleksandar Đorđević, sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Spisak svih članova Predsedništva i drugih organa udruženja u mandatnom periodu od januara 2016. do januara 2020. godine možete videti ovde..

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 21. oktobra 2016. godine, u čast profesora Maričića, u organizaciji Srpskog udruženja za marketing – SEMA, održana je tribina na temu Potrošači u teoriji i praksi marketinga.

Zahvaljujući redovnosti izlaženja i kvalitetu radova časopisa „Marketing“ zadržana je pozicija, vodeći časopis nacionalnog značaja (M51). Od 2017. godine, pored Glavnog i odgovornog urednika, prof. dr Ljiljane Stanković, za kourednika je izabrana prof. dr Galjina Ognjanov. Vidljivosti časopisa i kvalitetnijoj komunikaciji izmedju urednika, recenzenata i autora doprinelo je i korišćenje usluge CEON-a za uređivanje časopisa.
Povodom jubileja, desetogodišnjeg postojanja, Srpsko udruženje za marketing organizovalo je od 17. do 19. novembra 2017. godine na Zlatiboru u hotelu Mona, konferenciju „Izazovi i problemi savremenog marketinga". Na konferenciji su izloženona 32 rada sa preko 40 učesnika, organizovanih u 4 sesije. Nakon konferencije objavljen je i Zbornik radova, čiji su redaktori bili prof. dr Ljiljana Stanković i prof. dr Galjina Ognjanov. U zborniku je štampano 30 radova, koje je pisalo 63 autora. Značajan broj (izabranih) radova je objavljen u časopisu Marketing. U okviru Konferencije organizovana su i dva panela: Od Tradicionalnog do digitalnog marketinga i: Izazovi teorije i prakse u prodaji i marketingu u hotelijerstvu posle 2020. godine.

Od januara 2019. godine glavni urednik časopisa Marketing je dr Galjina Ognjanov, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, a za kourednika izabrana je dr Sanja Mitić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Krajem 2019. godine, u Srpsko udruženje za marketing bilo je učlanjeno 65 redovnih i korporativnih članova.

Konferencija "Izazovi savremenog marketinga 2019" održana je na Zlatiboru u periodu od 1. do 3. novembra 2019. godine u hotelu Mona, na Zlatiboru. Ukupno je izloženo 36 radova (sa preko 80 autora), a Konferenciji je prisustvovalo oko 40 učesnika. Po završetku konferencije objavljen je i Zbornik radova, čiji je urednik bila prof. dr Ljiljana Stanković. (fotografija naslovne strane zbornika) U pauzi između sesija, održana je i izborna Skupština Udruženja, na kojoj su izabrani Predsednik i ostali organi rukovođenja, za mandatni period od januara 2020. do januara 2024. godine.