Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Publikacije

Publikacije

Članovi Srpskog udruženja za marketing (SeMA) su autori brojnih publikacija - knjiga, udžbenika, monografija, stručnih i naučnih radova iz oblasti marketinga i poslovne ekonomije.

Na ovoj stranici su predstavljena najnoviji radovi naših članova u izdanju vodećih domaćih i inostranih izdavačkih kuća.

Brend menadzment Integrisane marketinske komunikacije Kreiranje i isporucivanje vrednosti potrosacima
Brend menadžment
dr Saša Veljković
Integrisane
marketinške
komunikacije
dr Galjina Ognjanov
Kreiranje i isporučivanje vrednosti potrošačima
dr Branko Maričić,
dr Aleksandar Đorđević
Kvantitativne tehnike u istrzavanju trzista Mali kupci, veliko trziste Marketing menadzment turisticke destinacije
Kvantitativne tehnike u istržavanju tržišta
dr Jasna Soldić Aleksić,
dr Biljana Chroneos Krasavac
Mali kupci, veliko
tržište
dr Jelena Filipović
Marketing menadžment turističke destinacije
dr Ognjen Bakić
Marketing logistika Marketing u turizmu Marketing usluga
Marketing logistika
dr Vladan Božić,
dr Slobodan Aćimović
Marketing u turizmu i hotelijerstvu
dr Jovan Popesku
Marketing usluga
dr Saša Veljković
Medijske, PR i brend tendencije Medjunarodni marketing Menadzment odnosa sa kupcima
Medijske, PR i brend tendencije
dr Nenad Perić, dr Nevena Krasulja, MSc Ivana Radojević
Međunarodni marketing
dr Branko Rakita
Menadžment odnosa sa kupcima
dr Stipe Lovreta, dr Barry Berman, dr Goran Petković,
dr Saša Veljković, dr Jakov Crnković, dr Zoran Bogetić
Menadzment turisticke destinacije Planiranje medija i medijskih kampanja Ponasanje potrosaca
Menadžment turističke destinacije
dr Jovan Popesku
Planiranje medija i medijskih kampanja
mr Nenad Perić
Ponašanje potrošača
dr Branko Maričić
Poslovni marketing Poslovno komuniciranje Poslovno pregovaranje
Poslovni marketing
dr Mirjana Gligorijević
Poslovno komuniciranje
dr Dragoljub Jovičić,
dr Suzana Salai
Poslovno pregovaranje
dr Mirjana Gligorijević,
dr Galjina Ognjanov
Savremeno trzisno poslovanje   Trzisno poslovanje
Savremeno tržišno poslovanje
dr Dragoljub Jovičić,
dr Slobodan Sudarov
Strategije marketinga:
Kako ući na tržište i uspešno opstati na njemu
dr Božidar Milenović,
dr Milijanka Ratković
Tržišno poslovanje
dr Dragoljub Jovičić