Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Publikacije

Publikacije

Brend menadžment


Autor: Dr Saša Veljković

Izdavač: Centar za izdavačku delatnost, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Godina izdanja: 2010.
Broj strana: 520 strana
ISBN: 978-86-403-1087-1

Stvoriti uspešan brend, koji može da se sa vodećim svetskim brendovima ravnopravno uključi u borbu za potrošače, na domaćem tržištu ali i na drugim tržištima, postaje ključ uspeha savremenog poslovanja. Stoga je cilj knjige Brend menadžment da kroz logički povezane celine čitaoce uputi u specifičnosti građenja brendova. Pisana je tako da na moderan i jasan način, uz relevantne i aktuelne koncepte i primere, približi čitaocima različite aspekte brend menadžmenta, sa posebnim osvrtom na stanje u Srbiji i u neposrednom okruženju.