Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Publikacije

Publikacije

Integrisane marketinške komunikacije


Autor: Dr Galjina Ognjanov

Izdavač: Centar za izdavačku delatnost, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Godina izdanja: 2009
Broj strana: 282 strane
ISBN: 978-86-403-0956-1

Kratak sadržaj:

I Deo: Teorijske osnove IMK
II Deo: Integracija komunikacija
III Deo: Integracija kanala komuniciranja
IV Deo: Geografska integracija marketinških komunikacija

Knjiga je je nastala kao rezultat višegodišnjeg izučavanja teorijske literature iz ove oblasti, kao i praćenja praktične primene ovog relativno novog koncepta marketinških komunikacija u razvijenim zapadnim zemljama, Srbiji i njenom neposrednom orkuženju. Namenjena je prvenstveno studentima master studija iz Poslovnog upravljanja na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, ali i svim zainteresovanim pojedincima koji žele da se bave konceptom integrisanih marketinških komunikacija kako na naučnom, tako i na stručnom nivou.