Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Publikacije

Publikacije

Marketing u turizmu i hotelijerstvu


Autor: Prof. dr Jovan Popesku

Izdavač: Univerzitet Singidunum, Beograd
Godina izdanja: 2013
Broj strana: 231
ISBN: 978-86-7912-471-5

U knjizi su obrađene osnove primene marketinga u turizmu sa posebnim osvrtom na korišćenje pojedinih instrumenata tržišnog nastupa preduzeća i destinacija.
Knjiga je podeljena na šest osnovnih delova (pojam i karakteristike turističkog tržišta, primena marketing koncepcije u turizmu i hotelijerstvu, marketing okruženje i marketing informacioni sistem u turizmu I hotelijerstvu, upravljanje marketing aktivnostima u turizmu i hotelijerstvu, instrumenti marketinga u turizmui hotelijerstvu, posebni aspekti primene marketinga u turizmu i hotelijerstvu).

Izneti stavovi i dati predlozi počivaju i na neposrednom iskustvu autora, koji je imao priliku da u neposrednoj privrednoj praksi učestvuje u marketinškim aktivnostima koje su se odnosile na Srbiju kao turističku destinaciju.

Knjiga je prvenstveno namenjena studentima Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum, ali može biti korisna i širem auditorijumu, kao osnova za proučavanje ove izuzetno dinamične naučne discipline i savremenog pristupa odnosima na turističkom tržištu.

Knjigu Marketing u turizmu i hotelijerstvu možete pogledati na ovom linku.