Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Publikacije

Publikacije

Međunarodni marketing


Autor: Branko Rakita

Izdavač: Centar za izdavačku delatnost, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Godina izdanja: 2009
Broj strana: 634 strane
ISBN: 978-86-403-1001-7

U koncipiranju i pisanju knjige pošlo se od stava da međunarodni marketing predstavlja strategijsko usmeravanje, instrumentalno kreiranje i efektivnu realizaciju tržišnih aktivnosti, radi što uspešnije internacionalizacije privrednih subjekata i njihovog što adekvatnijeg uklapanja u inostranu sredinu, od lokalnog do globalnog nivoa.

Delovi knjige:
Međunarodni usmeravajući marketing,
Međunarodni instrumentalni marketing,
Međunarodni efektivni marketing.

Izdanje je namenjeno studentima redovnih, master i doktorskih studija, kao i zaposlenima u organizacijama realnog, finansijskog i javnog sektora, državnim organima.