Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Publikacije

Publikacije

Menadžment turističke destinacije, četvrto izdanje


Autor: Prof. dr Jovan Popesku

Izdavač: Univerzitet Singidunum, Beograd
Godina izdanja: 2013
Broj strana: 310
ISBN: 978-86-7912-488-3

Knjigu Menadžment turističke destinacije, četvrto izdanje možete pogledati na ovom linku.