Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Publikacije

Publikacije

Planiranje medija i medijskih kampanja


Autor: mr Nenad Perić

Izdavač: Čigoja štampa, Beograd
Godina izdanja: 2008
Broj strana: 152
ISBN: 978-86-7558-575-6 (ČŠ)

Kratak sadržaj:

Marketing i oglašavanje
Sistem odnosa: mediji – oglašivači – tržište; planiranje medija i medijskih kampanja
Primena marketinških istraživanja i determinante u medija planiranju
Planiranje medijskih kampanja i proces izrade medija plana
Ponašanje potrošača i planiranje medija i medijskih kampanja


Knjiga se u užem smislu bavi procesom planiranja medijskih akcija i kampanja, a u širem smislu opisuje svet marketinga, oglašavanja, medija i oglasnih agencija. Pošto mediji, kao jedna dinamična tvorevina, direktno utiču na društvo, šta više menjaju savremeno, čitalac se susreće sa štivom koje nam opisuje i načine-modele stvaranja želja, stavova, osećaja i osećanja društva i njegovih delova.
Pred nama je knjiga koja kroz oglasno-marketinšku prizmu na svojstven način analizira te promene koje su sve brže i sve uticajnije na društvo.