Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Publikacije

Publikacije

Ponašanje potrošača


Autor: Dr Branko Maričić

Izdavač: Centar za izdavačku delatnost, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Godina izdanja: 2011
Broj strana: 678 strana
ISBN: 978-86-403-1084-0

Kratak sadržaj:

I. Potrošač u marketing istraživanjima
II. Istraživanje potreba i motiva potrošača
III. Determinante ponašanja potrošača
IV. Sociološka istraživanja potrošača
V. Psihološka i motivaciona istraživanja potrošača
VI. Odlučivanje potrošača o kupovini
VII. Motivi i ponašanje poslovnog kupca
VIII. Modeli ponašanja potrošača
IX. Potrošač u okruženju

Svet marketinga okrenut je svetu potrošača. Marketing aktivnosti počinju i završavaju se sa potrošačima. Od toga koliko dobro preduzeće poznaje potrošače, zavisi da li je u mogućnosti da postavi adekvatnu marketing strategiju. I obrnuto, uspeh marketing strategije preduzeća meri se stepenom u kojem su potrošači zadovoljni kupljenim proizvodima i uslugama.