Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Publikacije

Publikacije

Poslovni marketing


Autor: Dr Mirjana Gligorijević

Izdavač: Centar za izdavačku delatnost, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Godina izdanja: 2009
Broj strana: 380 strana
ISBN: 978-86-403-0947-9

Kratak sadržaj:

Glava I
Priroda i oblast poslovnog marketinga

Glava II
Ponašanje poslovnih kupaca

Glava III
Marketing strategija: segmentacija, targetiranje i pozicioniranje

Glava IV
Strategija proizvoda u poslovnom marketingu

Glava V
Strategija cena proizvodnih dobara

Glava VI
Strategija distribucije u poslovnom marketingu

Glava VII
Strategija poslovnog komuniciranja

Glava VIII
Upravljanje poslovnim marketingom