Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Publikacije

Publikacije

Poslovno komuniciranje


Autori: Dr Dragoljub Jovičić
Dr Suzana Salai

Izdavač: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
Godina izdanja: 2011.
Broj strana: 252 strane
ISBN: 978-86-7203-118-8

Kratak sadržaj:

Linija vodilja pri kreiranju teksta ove knjige bila je usmerena na edukaciju, tj. kako efikasno komunicirati i ostvariti dobre kontakte sa poslovnim partnerima i javnošću. Izgradnja i negovanje dugoročno dobrih poslovnih odnosa sa velikom verovatnoćom će rezultirati pozitivnim efektima ne samo za organizaciju, već i za zaposlene, kao i za okruženje.

Dobri poslovni kontakti rezultiraju u pozitivnom komunikacijskom efektu, u jasnom i pozitivnom imidžu, koji nesporno doprinosi ostvarenju i ekonomskog cilja svake organizacije, a to je profitabilno poslovanje.

Ova knjiga nije namenjena samo studentima, već može korisno poslužiti svima koji su na poslovima komuniciranja i uspostavljanja kontakata sa drugim ljudima. Pri tome se ne misli samo na marketare i menadžere u realnom sektoru, već i na sve one profesije koje egzistiraju u finansijskom i javnom sektoru, kao i u raznim nevladinim i neprofitnim organizacijama i institucijama.