Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Publikacije

Publikacije

Poslovno pregovaranje


Autori: Dr Mirjana Gligorijević
Dr Galjina Ognjanov

Izdavač: Centar za izdavačku delatnost, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Godina izdanja: 2011
Broj strana: 270 strana
ISBN: 978-86-403-1156-4

Kratak sadržaj:

Knjiga se bavi savremenim teorijskim pristupima poslovnom pregovaranju. U knjizi je dat pregled najnovijih naučnih istraživanja iz poslovnog pregovaranja.

Sa naučnog i stručnog stanovišta analizira se proces pregovaranja i primena pregovaračkih veština, a poseban naglasak je stavljen na izbor pregovaračkih strategija i taktika.
Cilj je ne samo naučna analiza ove problematike, već u skladu sa tim i pružanje odgovorajuće pomoći poslovnim ljudima u Srbiji, kroz davanje smernica i preporuka na koje ukazuju prihvaćeni teorijski modu i rezultati naučnih istraživanja.

Istovremeno, ova monografija je kao pomoć namenjena i studentima master studija Ekonomskog fakulteta u Beogradu za predmet Poslovno pregovaranje i odnosi sa klijentima.