Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Stručni skupovi

U protekom periodu, Srpsko udruženje za marketing (SeMA) organizovalo je veći broj stručnih skupova iz oblasti marketinga. Izdvajaju se dve nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem, kao i veći broj okruglih stolova i tribina. U nastavku je dat kratak prikaz ključnih skupova.

U saradnji sa Institutom za standardizaciju Srbije, održan je, 11. aprila 2008. godine, u prostorijama Instituta u Beogradu, seminar o primeni ISO – 20225 u marketing istraživanju. Uvodnu reč imali su mr Ivan Krstić, v.d. direktora Instituta i prof. dr Branko Maričić, predsednik SeMA. Nakon toga održana su dva predavanja: „Standardi u oblasti istraživanja tržišta, javnog mnjenja i društvenih istraživanja" – Biljana Leković – Milojković, rukovodilac odeljenja za QMS/EMS, i „ISO–20225 i njihova primena u marketing istraživanjima" prof. dr Mile Jović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Marketing". Nakon toga pristupilo se diskusiji, a veći broj učesnika iskazao je svoja razmišljanja i stavove u vezi navedenih tema.

U maju 2009. godine, povodom dve godine postojanja SeMA-e, u okviru „Nedelje marketinga“ održana je serija predavanja, tribina, izložbi stručnih literatura i drugih događaja, vezanih za marketing i njegovu ulogu u privredi i društvu. Okrugli sto o stanju marketinga u obrazovanju i privredi, održan je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Uvodničari su bili prof. dr Momčilo Milisavljević, predsednik Naučnog saveta SeMA, sa temom:“Aktuelno stanje marketinga na fakultetima i poslovnim školama u Srbiji”; i Ivan Jakšić, direktor marketinga PKS, koji je učesnicima predstavio “Stanje u marketinškoj industriji Srbije”.

Posebno mesto „Nedelje marketinga“ zauzeo je ekspertski skup „Novi koncepti marketinga“, održan 14.05. uz pokroviteljstvo Privredne komore Srbije u Velikoj Sali PKS, u Beogradu. Nakon pozdravne reči podpredsednika Privredne komore Srbije, Mihaila Vesovića, izloženo je više aktuelnih tema i koncepata: „Uloga marketinga i proizvodnje u savladavanju krize“; „Marketinške komunikacije u uslovima krize“; „Lokalne marke – mit ili stvarnost“; „Koncept etnocentrizma i uticaj na potrošače“; „Uticaj elektronske trgovine na kanale marketinga“; „Metodologija za inoviranje i unapređenje usluga“; i „Socijalni predatori u savremenom marketingu“. Ekspertskom skupu i „Nedelji marketinga“ posvećen je specijalni broj časopisa marketinga koji možete preuzeti ovde.

U prepunoj Profesorskoj sali Ekonomskog fakulteta u Beogradu, 18. oktobra 2012. godine, održano je Savetovanje na temu „Korporativna društvena odgovornost - sa primerima iz Srbije“. Deset zanimljivih predavanja, najnoviji koncepti, šanse i opasnosti i dobre i loše strane koncepta KDO, više interesantnih primera, kao i živa diskusija oko nekih pitanja, obeležili su Savetovanje. Prisutni (članovi SeMA, profesori, predstavnici preduzeća, medija i studenata) došli su do korisnih saznanja, ali i shvatili dinamičnost, složenost i izazove koncepta korporativne društvene odgovornosti. Prezentacije sa savetovanja možete preuzeti ovde.

Veliko interesovanje izazvao je Okrugli sto, na temu „Marketing: problemi i perspektive" održan u Sali za sednice, Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Nišu, 3. decembra 2014. godine. Okupio je veliki broj stručnjaka, pre svega iz akademskih institucija, ali i iz privrede. Posle pozdravnog govora Dekana Ekonomskog fakulteta, prof. dr Zorana Aranđelovića, koji se obratio u ime domaćina, i prof. dr Branka Maričića, Predsednika Srpskog udruženja za marketing, pristupilo se radnom delu. Uvodno predavanje imao je jedan od rodonačelnika i vodećih ljudi u oblasti marketinga u današnjoj Srbiji i bivšoj SFRJ, prof. dr Momčilo Milisavljević. Već ovo predavanje izazvalo je veliku pažnju i pokrenulo diskusiju. Nakon toga, još sedam zanimljivih predavanja, mnoštvo pitanja i živa diskusija, obeležili su skup, koji je trajao do popodnevnih sati. Više informacija videti ovde.

Tribina "Potrošači u teoriji i praksi marketinga" u čast osnivača i dugogodišnjeg predsednika Udruženja prof. dr Branka Maričića održana je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 21. oktobra 2016. godine. Aktivna diskusija se odvijala u 2 panela. Moderator prvog panela je bila prof. dr Ljiljana Stanković, a učesnici: Prof. dr Momčilo Milisavljević, Prof. dr Radoslav Senić, Prof. dr Ružica Žnideršić Kovač, Prof. dr Danka Radulović. Prof. dr Mirjana Gligorijević je moderirala drugi panel čiji su učesnici bili: prof. dr Milica Kostić, Vesna Novaković, pomoćnik ministra za zaštitu potrošača u Ministarstvu za trgovinu telekomunikacije i turizam, Maja Anokić, Centar potrošača Srbije CEPS, Marijana Agić Molnar, GFK marketinška agencija. Poseban znaćaj Tribine ogleda se u činjenici da su svoje stavove o navedenoj temi prezentirali kako teoretičari tako i praktičari koji se bave problemima zaštite potrošača.

Povodom jubileja, desetogodišnjeg postojanja, Srpsko udruženje za marketing organizovalo je od 17. do 19. novembra 2017. godine na Zlatiboru u hotelu Mona, konferenciju „Izazovi i problemi savremenog marketinga". Na konferenciji su izložena 32 rada sa preko 40 učesnika, organizovanih u 4 sesije. Nakon konferencije objavljen je i Zbornik radova, čiji su redaktori bili prof. dr Ljiljana Stanković i prof. dr Galjina Ognjanov. U zborniku je štampano 30 radova, koje je pisalo 63 autora. Značajan broj (izabranih) radova je objavljen u časopisu Marketing. U okviru Konferencije organizovana su i dva panela: Od Tradicionalnog do digitalnog marketinga i: Izazovi teorije i prakse u prodaji i marketingu u hotelijerstvu posle 2020. godine. Zbornik radova sa konferencije možete preuzeti ovde.

Konferencija "Izazovi savremenog marketinga 2019" održana je na Zlatiboru u periodu od 1. do 3. novembra 2019. godine u hotelu Mona, na Zlatiboru. Ukupno je izloženo 36 radova (sa preko 80 autora), a Konferenciji je prisustvovalo oko 40 učesnika. Po završetku konferencije objavljen je i Zbornik radova, čiji je urednik bila prof. dr Ljiljana Stanković. Zbornik radova sa konferencije možete preuzeti ovde.