Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Vesti

Arhiva vesti

<<1 2 3 >>

Održano savetovanje "Korporativna društvena odgovornost sa primerima iz Srbije"

U prepunoj Profesorskoj sali Ekonomskog fakulteta u Beogradu, 18. oktobra 2012. godine, održano je Savetovanje na temu "Korporativna društvena odgovornost - sa primerima iz Srbije.

Deset zanimljivih predavanja, najnoviji koncepti, šanse i opasnosti i dobre i loše strane koncepta KDO, više interesantnih primera, kao i živa diskusija oko nekih pitanja, obeležili su Savetovanje.

Prisutni (članovi SeMA, profesori, predstavnici preduzeća, medija i studenata) došli su do korisnih saznanja, ali i shvatili dinamičnost, složenost i izazove koncepta korporativne društvene odgovornosti.

Prezentacije sa savetovanja možete preuzeti u pdf. formatu iz donje tabele.

Naziv predavanja i predavači Preuzimanje
UVODNO IZLAGANJE
dr Momčilo Milisavljević, počasni Predsednik SeMA‐e i predsednik Naučnog saveta
preuzmite prezentaciju
MARKETING I DRUŠTVENO ODGOVORNO PONAŠANJE U POTROŠNJI
dr Ljiljana Stanković, Potpredsednik SeMA‐e i glavni i odgovorni urednik časopisa „Marketing“;
dr Suzana Đukić i ms Ana Popović, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
preuzmite prezentaciju
POSLOVNA OPRAVDANOST KORPORATIVNE DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI
dr Tamara Vlastelica Bakić, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu;
mr Jelena Krstović, Delta Holding, Beograd;
dr Slavica Cicvarić Kostić, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu;
dr Vinka Filipović, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
preuzmite prezentaciju
ALTRUISTIČNA VREDNOST
dr Aleksandar Đorđević, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
preuzmite prezentaciju
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE U VISOKOM OBRAZOVANJU
Dr Radmila Živković, dr Jelena Gajić, ms Ivana Brdar, FHTM, Univerzitet Singidunum ‐ Beograd
preuzmite prezentaciju
KORPORACIJSKA DRUŠTVENA ODGOVORNOST U USLOVIMA EKONOMSKE KRIZE
mr Dražen Marić, Ekonomski fakultet Subotica, Univerzitet u Novom Sadu
preuzmite prezentaciju
ULAŽEMO U BUDUĆNOST ‐ KOMERCIJALNA BANKA BEOGRAD
Goran Milićević, član Predsedništva SeMA‐e i izvršni direktor Komercijalne banke ad Beograd
preuzmite prezentaciju
IZVEŠTAVANJE O ODGOVORNOM POSLOVANJU, PRIMER DELTA HOLDINGA
dipl. ecc Tijana Koprivica, CSR manager Delta Holdinga, Beograd
preuzmite prezentaciju
KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVNOST ‐ POSLOVNI SLUČAJ KOMPANIJE „RAPP MARINE“
dr Momčilo Đorđević, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu;
dipl ecc Ana Đorđević, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Univerzitet Novi Sad
preuzmite prezentaciju
DRUŠTVENA ODGOVORNOST PREDUZEĆA I MREŽA DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI ‐
PRAKTIČNI PRIMERI

mr Dušan Pavlović, Agencija za edukaciju i konsalting „LITO“ Beograd
preuzmite prezentaciju