Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Vesti

Arhiva vesti

<<1 2 3 >>

Časopis “Marketing” dobio novog suizdavača

U cilju održavanja i unapređivanja kvaliteta i rejtinga časopisa, na inicijativu Predsedništva SeMA-e, upućen je predlog Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, da se uključi u izdavanje časopisa "Marketing".

Dekan Ekonomskog fakulteta, prof. dr Marko Backović, prihvatio je sa zadovoljstvom da ova renomirana institucija postane suizdavač, i da stručno i materijalno pomogne da se časopis dalje razvija u dinamičnoj oblasti koju pokriva.

Očekujemo da će se sve ovo u narednom periodu pozitivno odraziti na sve aspekte poslovanja časopisa, kao i na stručni i naučni kavlitet i rejting.