Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Vesti

Arhiva vesti

<<1 2 3 >>

Profesori marketinga iz 18 evropskih zemalja na trećoj regionalnoj EMAC konferenciji u Beogradu

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na međunarodnoj naučnoj konferenciji pod okriljem Evropske akademije za marketing - EMAK, održanoj 13. i 14. septembra, okupilo se oko 80 profesora marketinga sa brojnih poznatih univerziteta širom Evrope, iz 18 zemalja.

SeMA je bila partner Konferencije, a dva naša člana su među najzaslužnijima što je ova konferencija održana na izuzetno visokom nivou, jer su bili predsednici organizacionog (dr Galjina Ognjanov) i programskog odbora (prof. dr Branko Maričić).

Učesnici Konferencije su pristigli iz Austrije, Litvanije, Mađarske, Nemačke, Velike Britanije, Rusije, Poljske, Portugalije, Rumunije, Turske, Francuske, Grčke, Italije, Holandije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.

Među učesnicima bili su i predstavnici nekih od najpoznatijih Evropskih univerziteta, kao što su Bečki univerzitet, Erazmus univerzitet, Univerzitet Bokoni, ali i oni iz našeg okruženja, poput Univerziteta u Ljubljani i Zagrebu.

Ovo je treća po redu EMAK-ova konferencija koja se održava u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

Konferencija je zvanično otvorena 13. septembra, a goste su na otvaranju pozdravili prof. dr Aleksandra Praščević, prodekan za nauku Ekonomskog fakulteta, zvaničnog domaćina konferencije, kao i prof. dr Branko Maričić, predsednik programskog odbora Konferencije i predsednik SeMA-e.

Profesor Maričić je posle pozdravnih reči napravio i retrospektivu razvoja marketinga u SFRJ, pa zatim Srbiji, pri čemu je posebno apostrofirao značaj formiranja YUMA-e i kasnije SeMA-e.
Odmah zatim, u uvodnom delu Konferencije, svoje radove su izložili: predsednik EMAK-a, prof. dr Udo Wagner, i podpredsednici EMAK-a prof. dr Andraš Bauer i prof. dr Gabriele Troilo.

Tokom dva dana trajanja konferencije bilo je izloženo preko 40 marketinških naučnih radova i to iz oblasti ponašanja potrošača, komunikacije s potrošačima, inovacija u marketingu, brendiranja, marketinške strategije i izgradnje reputacije kompanija.

SeMA će i ubuduće biti partner manifestacija ovog tipa, jer dolazi do transfera marketinških znanja, ali i do širenja vidljivosti i značaja Udruženja, u domaćoj i pre svega inostranoj stručnoj javnosti.