Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Vesti

Arhiva vesti

<<1 2 3 >>

Nova Internet prezentacija SeMA

Na adresi www.sema.rs postavljena je nova Internet prezentacija Srpskog udruženja za marketing SeMA. Novi sajt će unaprediti komunikaciju SeMA sa članovima, marketing profesionalcima i širom javnošću.

Lokacija sema.rs treba da postane Internet lokacija koja će obuhvatiti najširi krug informacija u vezi sa marketinškim događanjima u Srbiji, globalnim marketing trendovima i biti tačka okupljanja marketinških stručnjaka i profesionalaca.
Sajt će prezentovati i aktivnosti Srpskog udruženja za marketing (SeMA), posedovati zaštićenu zonu predviđenu za članove SeMA, ali i biti elektronska podrška časopisu Marketing.
Prezentacija će se razvijati u skladu sa potrebama SeMA i nastojati da informacijama i servisima zadovolji što veći broj korisnika Interneta.