Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Vesti

Arhiva vesti

<<1 2 3 >>

Održan okrugli sto SeMA-e na
Ekonomskom fakultetu u Nišu

U prepunoj Sali za sednice, Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Nišu, 3. decembra je održan Okrugli sto, na temu „Marketing: problemi i perspektive".

Posle pozdravnog govora Dekana Ekonomskog fakulteta, prof. dr Zorana Aranđelovića, koji se obratio u ime domaćina, i prof. dr Branka Maričića, Predsednika Srpskog udruženja za marketing, pristupilo se radnom delu.

Uvodno predavanje imao je jedan od rodonačelnika i vodećih ljudi u oblasti marketinga u današnjoj Srbiji i bivšoj SFRJ, prof. dr Momčilo Milisavljević. Sistematično, ubedljivo i poučno, prof. Milisavljević je fokus stavio na promene u marketingu, ali i u okruženju, govoreći o svetskim iskustvima, ali i o situaciji u Srbiji.
Opšti zaključak bio je da bez investicija, nema razvoja preduzeća, a bez srednje klase, nema marketinga.

Već ovo predavanje izazvalo je zanimljivu diskusiju i veći broj pitanja, a ovakav način rada se nastavio i nakon ostalih izlaganja. Do kraja prvog dela, čiji je moderator bila profesorka Ljiljana Stanković, Glavni i odgovorni urednik časopisa Marketing, zanimljiva izlaganja imali su i dr Slavica Cicvarić-Kostić i msc Milan Okanović (FON Univerzitet u Beogradu), koji su sa prof. Vinkom Filipović, pripremili temu: „Razvoj marketinga: Da li je došlo vreme za promene?".
Osim predstavljanja novih vidova i mogućnosti marketinga, posebna pažnja data je marketingu start-up biznisa.

Dr Saša Veljković, sa Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, izložio je prve rezultate istraživanja na temu: „Brend menadžment – svest i praksa menadžera u Srbiji". Tom prilikom napravljena je paralela između preduzeća koja imaju finansijske rezultate iznad proseka i onih koji po njima zaostaju, sa ključnim porukama u vezi osnovnih elemenata brend orijentacije i uopšte prakse preduzeća i svesti menadžera u ovoj oblasti, koje utiču na navedene razlike u uspešnosti.

Mr Milenko Đurić, Direktor centra za odnose s javnošću i međunarodnu saradnju Visoke turističke škole u Beogradu, za kraj prvog dela dao je prikaz na intrigantnu temu: „Marketing i odnosi s javnošću - partneri ili rivali".

Nakon kraće kafe pauza nastavljen je rad Okruglog stola, sa nesmanjenom pažnjom i brojem prisutnih slušalaca.
Moderator drugog dela Okruglog stola bio je dr Saša Veljković, Generalni sekretar SeMA-e.
Prvo predavanje u ovom ciklusu imala je profesorka Ljiljana Stanković, na temu: „Marketing – izvor rasta i razvoja preduzeća, privrede i društva". Tom prilikom prikazani su zanimljivi rezultati istraživanja prakse primene marketinga u preduzećima u Srbiji, na makro-projektu koji sprovodi sa svojim saradnicima sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Predavanje dr Veljka Marinkovića, sa Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu, izazvalo je posebnu pažnju i živu diskusiju. Tema: "Model za merenje emocionalnih reakcija klijenata banaka" bila je naročito zanimljiva i iz razloga što je Okruglom stolu prisustovao veći broj predstavnika banaka sa područja Niša, ali i kolega i koleginica koji se u sklopu istraživanja i akademskog rada bave ovom oblašću.

Ne manje pažnje izazvalo je i predavanje tima sa Ekonomskog fakulteta iz Subotice, koje je izložio msc Nikola Milićević, na temu: „Uticaj lojalnosti na reakcije potrošača u situacijama nedostatka zaliha”.

Za kraj, mr Dušan Pavlović, vlasnik i direktor agencije "Lito" Beograd, je sve slušaoce naterao da se zamisle i zapitaju o budućnosti marketinga, ali i konkretno različitih oblika društvene odgovornosti preduzeća, prezentujući temu: „Nova paradigma marketinga održivog razvoja i korporativne društvene odgovornosti".

Okrugli sto je završen oko 15h, a utisak je da su slušaoci otišli zadovoljni, ali i podstaknuti da dalje rade na unapređenju marketinga i rešavanju problema sa kojima se on suočava. Posebno raduje što je skupu prisustvovalo tridesetak privrednika, veliki broj istraživača i profesora sa desetak fakulteta u Srbiji, kao i veći broj studenata master i doktorskih studija, profesora i asistenata sa Ekonomskog fakulteta u Nišu, kao i nekoliko medija.

Posle trinaest godina, Niš je dobio skup na temu marketinga. Opšta poruka i zahtev bili su da se ne čeka još toliko da se sličan skup opet organizuje.