Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Vesti

Arhiva vesti

<<1 2 3 >>

Održan skup Potrošači u teoriji i praksi marketinga

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 21. oktobra 2016. godine, u čast profesora Maričića, u organizaciji Srpskog udruženja za marketing – SEMA, održana je tribina na temu Potrošači u teoriji i praksi marketinga.

Uvodno izlaganje predstavio je doajen marketinške teorije u Srbiji, pokretač tzv. Beogradske škole marketinga, uvaženi profesor Momčilo Milisavljević. Pored prof. Milisavljevića na tribini su se, u delu posvećenom naučnim temama u oblasti ponašanja potrošača, obratili prof. dr Radoslav Senić, redovni profesor Univerziteta u Kragujevcu i prof. dr Danka Radulović, redovni profesor Univerziteta u Beogradu.

U delu posvećenom praktičnim aspektima zaštite potrošača učestvovali su prof. dr Milica Kostić Stanković, redovni profesor Univerziteta u Beogradu i uvaženi gosti:
gospođa Vesna Novaković, pomoćnik ministra za zaštitu potrošača u Ministarstvu za trgovinu telekomunikacije i turizam,
gospođa Maja Anokić, predstavnik Centra potrošača Srbije CEPS i
gospođa Marijana Agić Molnar, direktorka agencije za marketinška istraživanja GFK u Beogradu.

Moderatori skupa bile su prof. dr Ljiljana Stanković, redovni profesor Univerziteta u Nišu i prof. dr Mirjana Gligorijević, redovni profesor Univerziteta u Beogradu.