Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Vesti

Arhiva vesti

<<1 2 3 >>

Održana Izborna skupština
Srpskog udruženja za marketing - SeMA

Skupština Srpskog udruženja za marketing održana je 11. decembra 2015. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Nakon usvajanja zapisnika, finansijskih izveštaja i izveštaja o radu u proteklom periodu, izabrano je novo rukovodstvo Udruženja.
Prilikom konkretnih predloga vodilo se računa o zastupljenosti pojedinih fakulteta i grupacija u ukupnom broju članova, kao i o stručnosti kandidata.

Od 01. januara 2016. godine novi Predsednik Udruženja je Prof. dr Ljiljana Stanković, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Nišu.

Za potpredsednike Udruženja su izabrani Prof. dr Mirjana Gligorijević, sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu, kao predstavnik državnih fakulteta i Prof. dr Hasan Hanić, sa Beogradske bankarske akademije, u ime privatnih fakulteta.

Za generalnog sekretara Udruženja izabran je dr Aleksandar Đorđević, sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Članovi Predsedništva su, pored Predsednika, dva potpredsednika i Generalnog sekretara, još i:
• Prof. dr Ružica Kovač-Žnidaršič (Ekonomski fakultet, Subotica),
• Prof. dr Jovan Popesku (Univerzitet Singidunum),
• Prof. dr Galjina Ognjanov (Ekonomski fakultet, Beograd),
• dr Velimir Štavljanin (Fakultet organizacionih nauka, Beograd),
• dr Veljko Marinković (Ekonomski fakultet, Kragujevac),
• mr Milenko Đurić (Visoka turistička škola, Beograd) i
• Ivan Vitorović, master ekonomije (Izvršni direktor Mona hotel management doo).

Za Predsednika Nadzornog odbora izabran je dr Saša Veljković, vanredni profesor, (Ekonomski fakultet, Beograd), a za članove dr Srđan Šapić, vanredni profesor (Ekonomski fakultet, Kragujevac) i dr Dražen Marić, asistent (Ekonomski fakultet, Subotica).

Za Predsednika Naučnog saveta izabran je Prof. dr Momčilo Milisavljević, redovni profesor u penziji (Ekonomski fakultet Beograd), a za članove: Prof. dr Branko Maričić, redovni profesor u penziji (Ekonomski fakultet, Beograd), Prof. dr Ljiljana Stanković, redovni professor (Ekonomski fakultet, Niš), Prof. dr Radoslav Senić, redovni profesor u penziji (Fakultet za turizam Vrnjačka Banja / Ekonomski fakultet u Kragujevcu) i Prof. dr Stevan Vasiljev, redovni profesor u penziji (Ekonomski fakultet, Subotica).

Svim članovima SeMa-e i posetiocima oficijelnog veb sajta želimo sve najbolje u novoj 2016. godini, a izabranom rukovodstvu mnogo uspeha u vođenju Udruženja u narednom periodu.