Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Vesti

Arhiva vesti

<<1 2 3 >>

Preminula je profesorka Ljiljana Stanković

Dana 12.11.2020. godine preminula je dr Ljiljana Stanković, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu u penziji. Bila je jedan je od osnivača Srpskog udruženja za marketing, dugogodišnji glavni i odgovorni urednik časopisa “Marketing” i predsednik Udruženja od 2016. do početka 2020. godine. Profesorka Stanković bila je do poslednjeg dana angažovana u aktivnostima Udruženja, ali i uopšte na polju afirmacije marketinga i njegovih vrednosti.

Ceo svoj radni vek provela je na Ekonomskom fakultetu u Nišu, gde je prošla put kroz sva zvanja, a u zvanje redovnog profesora izabrana je 2002. godine. U svom radu poštovala je najviše akademske standarde, a svi koji su je poznavali i sarađivali sa njom mogu posvedočiti da se radilo o vrsnom profesoru, vrednom naučnom radniku, osobi punoj razumevanja i poštovanja za druge i nadasve osobi koja je istinski volela marketing. Njen doprinos je izuzetan u svakom smislu, o čemu govore objavljeni radovi, generacije studenata koje je učila tajnama marketinga, časopisi koje je uređivala i mnoge druge aktivnosti koje je predano i s ljubavlju obavljala. Više o njenom radu možete videti u posebnom prilogu, koji je pripremila njena najbliža saradnica, prof. Suzana Đukić.

Profesorki Stanković smo zahvalni na svemu što je učinila za Srpsko udruženje za marketing i za svakog od nas pojedinačno. Porodici šaljemo izraze najdubljeg saučešća i obećavamo da će njen rad i sve za šta se zalagala biti i dalje u temelju našeg funkcionisanja, kao i da ćemo čuvati uspomenu na nju i na sve ono što je postigla u borbi za dostojno mesto i pravilnu primenu marketinga u Srbiji. Predsedništvo Srpskog udruženja za marketing na narednoj sednici doneće i odgovarajuće odluke u vezi organizacije okruglog stola koji će biti posvećen profesorki Stanković i ključnim oblastima njenog istraživačkog rada.