Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Vesti

Arhiva vesti

<<1 2 3 >>

Preminuo je profesor Momčilo Milisavljević

Dana 19.11.2020. godine, preminuo je uvaženi prof. dr Momčilo Milisavljević - istaknuti i cenjeni profesor u zemlji i inostranstvu, jedan od rodonačelnika marketinga u SFRJ, osnivač udruženja JUMA i SeMA, dugogodišnji glavni i odgovorni urednik časopisa "Marketing", Počasni predsednik Srpskog udruženja za marketing, dugogodišnji Šef katedre na Ekonomskom fakultetu i profesor koji je postavio temelje onoga što danas izučavamo u oblasti marketinga u Srbiji.

Prof. dr Momčilo D. Milisavljević, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1929. godine u selu Braničevu, u učiteljskoj porodici. U Nišu je završio osnovnu školu i gimnaziju, a na Ekonomskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1952. godine. Posle kraćeg rada na Ekonomskom institutu FNRJ, 1956. godine je izabran za asistenta na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, gde ostaje u radnom odnosu sve do penzije. U zvanje redovnog profesora biran je 1973. godine. U tom periodu razvio je dva predmeta: Planiranje i poslovna politika preduzeća i Marketing. Na fakultetu je obavljao dužnosti predsednika Komisije za postdiplomske studije, predsednika Komisije za doktorate, rukovodioca postdiplomskog kursa Poslovna ekonomija i šefa katedre za Ekonomiku i organizaciju preduzeća od 1982-1994. godine, kada je penzionisan. Naročito je značajnu ulogu profesor Milisavljević imao u osnivanju i funkcionisanju Jugoslovenskog udruženja za marketing. Bio je šest godina glavni i odgovorni urednik časopisa “Marketing”.

Boravio je više puta na stručnom usavršavanju u inostranstvu (na najprestižnijim univerzitetima u SAD, Velikoj Britaniji i Nemačkoj). Publikovao je veliki broj radova, a među njima je veliki broj značajnih naslova iz oblasti menadžmenta i marketinga. Za knjigu “Marketing” koja je kao glavno učilo korišćena na velikom broju fakulteta širom bivše SFRJ, profesor je dobio Oktobarsku nagradu grada Beograda, 1974. godine. Rukovodio je mnogim makroprojektima.

Profesor Milisavljević jedan je od pokretača Srpskog udruženja za marketing, i može se reći da je dao ključni doprinos, uz profesora Maričića, da se Udruženje oformi i krene sa radom, 2007. godine. Nedugo nakon osnivanja, jednoglasno je izabran za Počasnog predsednika i aktivno je učestvovao na tribinama, okruglim stolovima i u drugim obllicima rada Udruženja.

Porodici šaljemo izraze najdubljeg saučešća. Teško je iskazati dovoljno zahvalnosti za sve što je profesor Milisavljević, u svom dugom i plodotvornom naučnom radu, učinio za marketing. Marketing je ostao bez velikog stručnjaka, mislioca, mentora i pokretača, ali smo sigurni da će svojevrsna škola marketinga, koju je u naučnom i stručnom smislu uspostavio profesor Milisavljević, nastaviti i dalje da živi, vodeći se osnovnim postulataima i idejama koje je uvaženi profesor postavio i ostavio nam u nasleđe.