Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Vesti

Arhiva vesti

<<1 2 3 >>

Dr Mario Hayek počasni član SeMA-e

Profesor dr Mario Hayek, sa Texas univerziteta AB, proglašen je za počasnog člana SeMA-e.

Dr Hayek je vanredni profesor na školi za biznis i preduzetništvo na Texas A&M University – Commerce. U fokusu njegovog naučno-istraživačkog rada su istorija menadžmenta, spoznaja preduzetništva, društvena odgovornost i etika. Radovi dr Hayek-a objavljivani su u renomiranim časopisima: Journal of Applied Management and Entrepreneurship, Journal of Family Business Management, Journal of Management History i Journal of Management Research.

Kao predavač na Texas A&M University – Commerce angažovan je na predmetima vezanim za preduzetništvo i strategijski menadžment na dodiplomskim i poslediplomskim studijama.

Profesor Mario Hayek je član Izdavačkog odbora časopisa Marketing, a angažovan je i u realizaciji zajedničkog MBA programa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Texas A&M University – Commerce.