Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Vesti

Arhiva vesti

<<1 2 3 >>

Konferencija "Izazovi i problemi savremenog marketinga"

Srpsko udruženje za Markting SeMA, koje okuplja veliki broj univerzitetskih nastavnika i stručnjaka iz Srbije koji se bave marketingom, organizuje konferenciju koja će se održati 17. 18. i 19. novembra 2017. godine na Zlatiboru u hotelu Mona.

Konferencija se organizuje povodom jubileja desetogodišnjeg postojanja Udruženja. Teme konferencije pokrivaju različite oblasti marketinga i pružaju mogućnost da svaki učesnik, bez obzira na užu oblast marketinga kojom se bavi, predstavi rezultate svog naučnog i istraživačkog rada.

Osnovni ciljevi konferencije su da okupi stručnjake koji se bave marketingom i kreira okvir za prezentovanje radova istraživača i diskusiju o aktuelnim temama iz oblasti marketinga.

Konferencija će omogućiti razmenu iskustava i bliže upoznavanje istraživača iz oblasti marketinga na našim prostorima, kao i bolje razumevanje marketing teorije i prakse kroz upoznavanja naučno istraživačkog opusa različitih autora.

Ovde možete preuzeti PROGRAM KONFERENCIJE, sa informacijama za autore, informacijama o važnim datumima, kotizacijama i programskom i oganizacionom odboru konferencije.